Hagaha Shaqaalaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 181 xubnood

Kimberly Aanestad

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Jeannine Adair

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Amy Altenburg

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Ann Anderson

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Ashley Anderson

Ciwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamayaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Benjamin Anderson

Cinwaanada: Kormeeraha Jiimka, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Bryan Anderson

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Lori Anderson

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Heather Baker

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Mashruuca Waxbarashada Sare Think Para, Baarista Waxbarashada Sare Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Iimayl:

Ryan Barnett

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Melinda Barry

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Dugsiga Hoose Heights muuqaal leh, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Allison Beck

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Lene Beck

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Leah Beman

Magacyada: Kaaliyaha Tababaraha Naadiga dabaasha, Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights Scenic Heights, Minnetonka Public Schools
Waaxyaha: Biyaha, Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Jennifer Bend

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Art
Iimayl:

David Berndt

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Macnaha ugu fiican ee Christine

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Amber Billmeier

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Anna Bjork

Ciwaanka: Ingiriisi Sida Macallin Lang Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Esl
Iimayl:

Susan Boeckmann

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Jaclyn Boyd

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Samuel Bremer

Ciwaanka: Sahamiyayaasha Kaaliyaha Ardayga, Garsoore
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Anita Britton

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macalin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Tina Broas

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Victoria Brogan

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Xiang Brua

Cinwaanada: Macallin, Hoggaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Fasalka Para-Chinese
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Dhirrada Quruxda badan
Iimayl:

Kristianne Buechler

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Isabella Buenting

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Amy Butchert

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Benjamin Canfield

Ciwaanka: Hogamiyaha Barnaamijka Sahmiyayaal, Tababare Archery
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Cathleen Chelminiak

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Wesley Chen

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Alexander Chirigos

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jennifer Cho

Ciwaanka: Macallinka RTI
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

phong Chuong

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Diane Cody

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Heather Corson

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Evan Cummings

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Naomi Daigle

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Diane Daniels

Ciwaanka: Macallinka Navigator
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Navigator
Iimayl:

Michelle Dekker

Ciwaanka: Macallinka phy Ed ee la habeeyey
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Dugsiga Hoose Heights muuqaal leh, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Gaarka ah
Iimayl:

Nicole Diers

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Sarah Dittberner

Ciwaanka: Macalinka Awooda Sare, Cilmi-nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Macquul Sare
Iimayl:

Wenyun Dong

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jihong Dou

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Christine Edlefsen

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Oday Dana

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl: