Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 5 > oo muujinaya 1 - 50 ka mid ah 233 xubnood

Michele Haabiil

Cinwaanada: Macalinka Akhrinta Wilson, Macalinka Akhriska
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Jeannine Adair

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Zubaida Ahmed

Cinwaanada: Fasalka Para-Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Wendy Allenson

Cinwaanada: Fasalka Para, Xisaabta Taageerada Xisaabta, Carruurta Kalsoonida Leh Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Amy Altenburg

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Hoose, Q Comp
Emayl:

Ann Anderson

Cinwaanada: Navigator Para, Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare, Suurtogal Sare
Emayl:

Ashley Anderson

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Benjamin Anderson

Cinwaanada: kormeerka jimicsiga, kaaliyaha barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Bryan Anderson

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Jacqueline Anderson

Cinwaannada: Baarayaasha Hogaamiyaha Macallimiinta Hoggaaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Katherine Anderson

Cinwaanada: Fasalka Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Emayl:

Leo Anderson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Lori Anderson

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Mona Anderson

Cinwaannada: Macallinka Akadeemiyada Muusigga, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Molly Andrican

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Julia Antonsen

Cinwaanada: Bilaabida Diyaargarowga Xanaanada Barbaarinta, Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Thomas Atwood

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Julie Baeb

Cinwaanada: Mashruuca Barashada Horukacsan Fikirka Para, Baadhitaanada Wax Barashada Sare Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Dugsiga Hoose ee 'Scenic Heights', Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka, Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Suurtagalnimada Sare
Emayl:

Xareed Baer

Cinwaanada: Para Special Education Para, Para Education Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Dhismeyaasha Masraxa
Emayl:

Heather Baker

Cinwaanada: Baadhitaano Barasho oo Horumarsan Para, Mashruuc Barasho Horumarineed Ka Fikir Kuxir, Suurtogal Sare / Maalgashi Madaxbanaan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Suurtagalnimada Sare
Emayl:

Melinda Barry

Cinwaanada: Khabiirka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyaha: Warbaahinta
Emayl:

Allison Beck

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Leah Beman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Jennifer Bend

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Farshaxanka
Emayl:

Susan Berge

Cinwaannada: Macallinka Baaraha, Macallin Kobcinta Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Jiheeyaha
Emayl:

Brett Bernard

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:

David Berndt

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Christine Ugu Fiican

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Amber Billmeier

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kathleen Bion

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Susan Boeckmann

Cinwaanada: Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Yacquub Bom

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Devan Branson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Anita Britton

Cinwaannada: ELT Macallin (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Tina Broas

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Jill Browning

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Xiang Brua

Cinwaanada: Fasalka Para-Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Kristianne Buechler

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaarta / Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Amy Butchert

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Suann Byrd

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Cheryl Caldwell

Cinwaanada: Fasalka Para, Qolka Qolka / Qolka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:

Carole Carlson

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Waaxaha: Q Comp
Emayl:

Marie Champeau

Cinwaanada: Barnaamijka Naqshadeynta Asst
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose Sare ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Chiahsuan Cheng

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallinka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Jennifer Cho

Cinwaannada: Macallinka RTI (Resp To Interv), Cinwaanka 1 Macallinka
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed, Cinwaanka 1
Emayl:

Dawn Christesen

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin, Macallin Ku-meelaynta Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Dugsiga Hoose Sare ee Iskuulka Sare
Qeybaha: Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed
Emayl:

Diane Cody

Cinwaannada: Maamulaha Karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Mark Constant

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Michael Cutshall

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Clear Springs Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Middle East East, Minnetonka Middle School West
Waaxaha: Sayniska, Q Comp
Emayl:

Diane Daniels

Cinwaannada: Macallinka Fududaynta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Hoose, Jiheeyaha
Emayl: