Hagaha Shaqaalaha

carruurta fasalka
1 2 3 5 > muujinaya 1 - 50 ee 209 xubnood

Kimberly Aanestad

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyeyaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Dhirrada Quruxda badan
Iimayl:

Jeannine Adair

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Amy Altenburg

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sierra Alto-Pederson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Ann Anderson

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Ashley Anderson

Ciwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamayaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Lori Anderson

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Deephaven
Iimayl:

Gary Bachler

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:

Heather Baker

Cinwaanada: Mashruuca Waxbarashada Sare Think Para, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Iimayl:

Ryan Barnett

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Melinda Barry

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Dugsiga Hoose Heights muuqaal leh, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Allison Beck

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Lene Beck

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Jennifer Bend

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Art
Iimayl:

David Berndt

Ciwaanka: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Macnaha ugu fiican ee Christine

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Amber Billmeier

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Connie Billmeier

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Anna Bjork

Ciwaanka: Ingiriisi Sida Macallin Lang Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Esl
Iimayl:

Emily Boberg

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Susan Boeckmann

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Quinn ku dhashay

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jaclyn Boyd

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Samuel Bremer

Cinwaanada: Macallinka Madadaalada xagaaga, Kaaliyaha Ardayga Sahmiyayaal, Garsoore
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Anita Britton

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macalin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Tina Broas

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Victoria Brogan

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Xiang Brua

Cinwaanada: Macalin, Fasalka Para-Shiinees, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Dhirrada Quruxda badan
Iimayl:

Kristianne Buechler

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Amy Butchert

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Benjamin Canfield

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Matthew Carlson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan, Khabiir dhinaca Warbaahinta ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Farshaxanka, Warbaahinta
Iimayl:

Anders Castelein

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Soren Castelein

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Cathleen Chelminiak

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para, Baska Iyo Gaadiidka, Taageerada Xisaabta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Wesley Chen

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Chiahsuan Cheng

Ciwaanka: Elem Chinese Immersion Macallin, Fasalka 5 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Alexander Chirigos

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jennifer Cho

Ciwaanka: Macallinka RTI
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

phong Chuong

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Rachel Colwell

Ciwaanka: Macallinka Navigator
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Navigator
Iimayl:

Heather Corson

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:

Christina Cranbrook

Ciwaanka: Sahamiyayaasha Caawinta Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Ruby Cranbrook

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Cad, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Evan Cummings

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Amber Daggett

Ciwaanka: Sahamiyayaasha Caawinta Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Cad, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Naomi Daigle

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl: