Buugga Shaqaalaha

1 2 3 5 > oo muujinaya 1 - 50 209 xubnood

Michele Abel

Cinwaano: Macalinka Akhriska Wilson, Macalinka Akhriska
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah
Email:

Jeannine Adair

Cinwaanada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Zubaida Ahmed

Cinwaanada: Fasalka Para-Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Wendy Allenson

Cinwaanada: Fasalka Para, Xisaabta Taageerada Xisaabta, Carruurta Kalsoonida Leh Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Amy Altenburg

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Q Comp
Email:

Ann Anderson

Cinwaanada: Navigator Para, Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo: Heerarka Muuqaalka, Awoodda Sare
Email:

Ashley Anderson

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Benjamin Anderson

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadhayaasha, Kormeeraha Jimicsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Bryan Anderson

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Elizabeth Anderson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Jacqueline Anderson

Cinwaanada: Sahamiyayaashu waxay hogaamiyaan macalin Jr, sahamiyayaashuna waxay hogaamiyaan macalin Jr
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Katherine Anderson

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadhayaasha, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Email:

Lori Anderson

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1aad
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Mona Anderson

Cinwaanada: Macalinka Akaadamiyada Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Email:

Julia Antonsen

Cinwaanada: Bilaabida Diyaarinta Xanaanada Carruurta, Fasalka 1aad Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Thomas Atwood

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Erica Austerman

Cinwaanada: Macalinka Shaqada Gaarka ah, Wilson Reading Teacher, Wilson Reading Teacher
Goobaha: Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Qaybta Takhasuska leh, Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah
Email:

Julie Baeb

Cinwaanada: Mashruuca Barashada Horukacsan Fikirka Para, Baadhitaanada Wax Barashada Sare Para
Goobaha: Clear Springs Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Email:

Heide Baer

Cinwaanada: Barashada Gaarka ah ee Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyada: Waxbarshada Bulshada, Dhirta Muuqaalka ah
Email:

Heather Baker

Cinwaanada: Baaritaanada Barashada Horukacsan Para, Mashruuca Barashada Horukacsan Fikirka Para, Kartida Sare / Madaxbanaanida Maalgashiga Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Email:

Melinda Barry

Cinwaanada: Khabiirka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Warbaahinta
Email:

Allison Beck

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Leah Beman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Jennifer Bend

Cinwaanada: Macalinka Fanka
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Qod
Email:

Susan Berge

Cinwaanada: Macalinka Navigator, Bare kobcinta xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Navigator
Email:

Brett Bernard

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

David Berndt

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Christine Best

Cinwaanada: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Amber Billmeier

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1aad
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Kathleen Bion

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Susan Boeckmann

Cinwaanada: Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Devan Branson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Groveland Elementary, Minnewashta Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Anita Britton

Cinwaanada: ELT Macalinka (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Tina Broas

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Jill Browning

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Xiang Brua

Cinwaanada: Macalinka, Fasalka Para-Shiine
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyada: Waxbarshada Bulshada, Dhirta Muuqaalka ah
Email:

Kristianne Buechler

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaarta / Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyo : Dherer Muuqaal ah
Email:

Amy Butchert

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Chiahsuan Cheng

Cinwaanada: Fasalka 4aad Macallin Shiine ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Jennifer Cho

Cinwaanada: Macalinka RTI (Jawaab Intvv), Cinwaanka 1aad Macalinka
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Gaarka ah ee Meelaynta, Cinwaanka 1aad
Email:

Dawn Christesen

Cinwaanada: Macallinka Fasalka 4aad, Macallinka Shaqada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Sare ee Fiican
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Qaybta Gaarka ah ee loo qoondeeyay
Email:

Diane Cody

Cinwaanada: Maareeyaha Cunnada
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada nafaqada
Email:

Mark Constant

Cinwaanada: Xannaaneeyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Saldhigyada
Email:

Michael Cutshall

Cinwaanada: Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Minnetonka High School, Clear Springs Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Middle East East, Minnetonka Middle School West
Waaxyaha: Sayniska, Q Comp
Email:

Diane Daniels

Cinwaanada: Macalinka Navigator
Goobaha: Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyada: Dugsiga Hoose, Navigator
Email:

Nicole Darcy

Cinwaanada: Fasalka Para-Shiine, Hall Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Sare ee Muuqaalka ah
Waaxyada: Heerarka Muuqaalka, Dugsiga Sare
Email:

Courtney Davis

Cinwaanada: La Taliyaha Iskuulka
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Hanuuninta & La-talinta
Email:

Michelle Dekker

Cinwaannada: La-habeeyay Phy Ed Teacher, La-qabsashada Phy Ed Macalinka
Goobaha: Clear Springs Elementary, Excelsior Elementary, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center Center
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka, Waxbarashada Gaarka ah
Email:

Kim Diekmann

Cinwaanada: Macallinka Akhriska, Macallinka, ELT Macalinka (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Scenic Heights, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Xirfadaha Aasaasiga / Akhriska
Email:

Wenyun Dong

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macallin Shiine ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email: