Waalidiinta

Waalidiintu waxay iskaashi la sameeyaan macalimiinteena cajiibka ah, hogaamiyayaasha dugsiga iyo ardayda si ay u abuuraan bulshada Minnewashta. Si wadajir ah, waxaan hubineynaa in ardayda la taageero, loolan iyo dhiirigelin. Minnewashta PTO waxay wanaajisaa waayo-aragnimada waxbarasho ee arday kasta iyadoo kafaala qaadaysa dhacdooyinka gaarka ah iyo barnaamijyada kobcinta, iyo sidoo kale bixinta maalgalin dheeri ah macalimiinta iyo shaqaalaha dugsigeena. Iskaa wax u qabso waalidiinta u go'ay waxay wadaagaan wakhtigooda, kartidooda iyo hantidooda sanadka oo dhan.

Waxaan qabanaa hal kulan PTO bil kasta, waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka soo qaybgasho. Waa hab fiican oo lagula socon karo waxa ka dhacaya dugsigeena oo lagula xidhiidho waalidiinta kale ee Minnewashta.

Ka hel fursadaha iskaa wax u qabso ee aad jeceshahay, wax walba laga bilaabo ballan-qaad hal mar ah ilaa booska guddiga la-guddoonka, qaybtayada iskaa wax u qabso. Waxaa jira wax lagu kulmo jadwal kasta.

Si wada jir ah ayaan isbeddel u samaynaa!

carruurta fasalka