Kobcinta Fayo-qabka Wanaagsan

Cilmi baaristu waxay xustay in arrimaha muhiimka ah ee ilaalinta ee kor u qaada wanaagga ardayga ay ka mid yihiin isku xirnaanta dugsiga iyo waalidka iyo qoyska. Ardaydu waxay aad ugu dhowdahay inay ku lug yeeshaan dhaqamo caafimaad qaba oo ay ku guulaystaan tacliin ahaan markay dareemaan inay ku xidhan yihiin dugsiga. Daraasadda Dheeriga ah ee Qaranka ee Caafimaadka Dhallinyarada waxay eegtay saamaynta arrimaha ilaalinta caafimaadka iyo fayoqabka dhallinyarada ee in ka badan 36,000 ardayda fasallada 7aad-12aad. Daraasadu waxay ogaatay in qoyska, dugsiga, iyo arrimaha gaarka ah sida isku xidhka dugsiga, isku xidhka waalidka iyo qoyska, iyo rajooyinka sare ee waalidka ee guusha tacliinta . Isku xirnaanta dugsiga ayaa la ogaaday in ay tahay mid ka mid ah qodobka ugu adag ee ilaalinta wiilasha iyo gabdhaha si loo yareeyo dhaqamada khatarta ah.

Isla daraasaddan, isku xirnaanta dugsigu waxay ahayd muhiimada labaad, ka dib isku xirnaanta qoyska, iyada oo ah arrin ka ilaalinaysa murugada shucuureed, cunto xumo, iyo fikradda isdilka. Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan fursado badan si ay u kobciyaan isku xidhka dugsiga iyo lahaanshaha iyagoo bixiya waxqabadyo kala duwan oo loogu talagalay ka qaybgalka ardayda. Waxaa jira wax qof walba u leeyahay, waxaana ku dhiirigelinaynaa ardayda inay ku xidhmaan. Warbixinta CDC ee ku saabsan Isku xidhka Dugsiga 2009

Ladnaanta Ardayga