Rugta Talaalka

Rugaha caafimaadka ee ay marti galiyeen Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, oo ay iskaashanayaan Rugaha Daryeelka Bulshada ee Minnesota, waxay u furan yihiin DHAMMAAN ardayda Minnetonka 12 iyo wixii ka weyn ee doonaya qaadashada koowaad ama labaad ee tallaalka COVID-19. Tallaalka Pfizer waa ka kaliya ee la bixiyo ardayduna waxay heli karaan qiyaas labaad xarumahan ilaa inta qiyaasta ugu horeysa ee la siiyay ay ahayd Pfizer oo la siiyay 17 ama maalmo ka badan ka hor Juun 7.

Haddii aad qaadanayso qiyaasta koowaad ee rugtan, waxaad ka heli kartaa meel aad ka hesho qiyaastaada labaad ee tallaalka: mn.gov/covid19/vaccine

Isniin, Juun 7

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, 8:30 - 11:30 subaxnimo
Xarunta Biyaha (albaabka barkada)

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, 12:30 - 5:30 galabnimo
Albaab yar oo dhinaca jimicsiga ah (ka galitaanka goobta baarkinka dambe)

DIIWAANGELINTA

 • Haddii ilmahaagu hore uga qaybqaatay kiliniggii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 ee lagu qabtay MMW ama MME, uma baahnid inaad mar kale diiwaangeliso.
 • Haddii ilmahaagu helayo qiyaastiisii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19, waad iska qori kartaa halkan .
 • Haddii ilmahaagu ku qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay ee COVID-19 meel aan ahayn MMW ama MME, laakiin ay u qalmaan inay qaataan qiyaastooda 2aad (qiyaastoodii ugu horreysay ee tallaalka Pfizer waxaa la siiyay 17-42 maalmood ka hor Juun 7), waad saxiixi kartaa ilaa ay ka helaan tallaalkooda labaad rugta caafimaadka MMW/MME iyaga oo isticmaalaya isku xirka diiwaangelinta .  

FOOMAMKA OGGOLAANSHAHA AYAA LOOGA BAAHAN YAHAY QOF WALBA

 • Ardayda ka yar da'da 18 waa inay haystaan ogolaanshaha waalidka si ay u qaataan tallaalka. Ardayda aan haysan foom oggolaansho oo saxeexan LAMA tallaalayo.
  • **Waalidku waa inay daabacaan oo saxeexaan Foomka Oggolaanshaha Tallaalka oo ay ardaygoodu la yimaadaan marka la tallaalayo. Foomka waxaa lagu soo rogi doonaa rugta tallaalka.
 • Ardayda da'doodu tahay 18 jir uma baahna ogolaanshaha waalidka si loo tallaalo laakiin waxay u baahan yihiin inay saxeexaan foomka oggolaanshaha iyaga laftooda.

**SHURUUDAHA QOLKA LABAAD

Qiyaasta labaad ee tallaalka Pfizer ayaa loo baahan yahay 17-42 maalmood gudahooda ee qiyaasta koowaad. Qiyaasta labaad waxaa lagu bixin karaa meel ka duwan tii hore, laakiin waa inay noqotaa isla nooca tallaalka kan koowaad. Dhammaan xarumaha tallaalka ee dugsiyada Minnetonka waxay bixiyaan tallaalka Pfizer.

 • Ardayda kayar da'da 18 ee helaya talaalka labaad waa inay keenaan:
  • Foomka oggolaanshaha saxeexan
  • Kaarka tallaalka ee ay heleen qiyaastoodii ugu horreysay. Haddii kaarka si khaldan loo dhigay, kaar cusub ayaa laga soo saari karaa rugta caafimaadka.

WAXYAABAHA LA OGAADO

 • Rugtani waxay bixin doontaa tallaalka Pfizer oo keliya, kaas oo loo oggolaaday ardayda da'doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn.
 • Ardaydu waa inay jiraan 12 jir maalinta la tallaalayo.
 • Tallaalka COVID waa bilaash oo uma baahna caymis.
 • Xiro shaadh gacmo-gaaban maalinta tallaalkaaga.
 • Waa kan Xaashida Xaqiiqda ee Pfizer EUA

HA KA TAGIN RUGTA TALAALKU HADDI...

 • Waxaa kugu dhacay COVID-19 14-kii maalmood ee la soo dhaafay.
 • Waxaad leedahay wax calaamado ah oo COVID-19 ah .
 • Waxaad hadda karantiil ku tahay soo-gaadhista xiriirka dhow awgeed.

Su'aalo? Iimayl u dir annie.lumbarbendson@minnetonkaschools.org

Nala soo xiriir

Fariimaha ka socda Kormeeraha Guud

Fariimaha kale ee degmada

Khayraadka Dheeraadka ah

Qorshaha Jawaabta COVID-19