Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 5 > muujinaya 1 - 50 ka mid ah 202 xubnood

Maryrose Adamek

Cinwaannada: Macallinka Fasalka 3aad, Macallin Kobcinta Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Tracy Allanson

Cinwaannada: Qado-qolka / garoon lagu ciyaaro Para, Paraprofessional Media
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Ann Andersen

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka Wadada, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Katherine Anderson

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadheyaasha, Bilowga Fasalka Diyaar u ah Fasalka K
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Emayl:

Leo Anderson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Mona Anderson

Cinwaannada: Macallinka Akadeemiyada Muusigga, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Susan Anderson

Cinwaannada: Para Special Education Para, Shaybaarka Waxbarista / ADHD Para, Fasalka Para-English Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Julia Antonsen

Cinwaanada: Bilaabida Diyaargarowga Xanaanada Barbaarinta, Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Samantha Asplund

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Erica Austerman

Cinwaannada: Macallinka Meeleynta gaarka ah, Macallinka Akhriska Wilson, Macallinka Akhriska Wilson
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku saabsan Meelaynta gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Abiigayil Barrett

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Lucas Bates

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Baadhayaasha, Naadiga baarista Asst Site Supv.
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Colleen Batz

Cinwaanada: Khabiirka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Warbaahinta
Emayl:

Barbara Bauer

Cinwaanada: Fasalka Para-English Ktgn, Baarayaasha Baarista Sare ee Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Suurtagalnimada Sare, Groveland
Emayl:

Patricia Bauer

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Sydney Beaudry

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Andrea Becker

Cinwaannada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Nikki Bell-Sitzman

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Catherine Benson

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta, Qadada / Qolka Ciyaaraha Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Emayl:

Stephanie Blonigan

Cinwaanada: Kaaliyaha Waxbarashada Gaarka ah, Kaaliyaha Dhaqanka Madadaalada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Emayl:

Molly Bodnia

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Nancy Bohada Pacheco

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Seth Boyd

Cinwaanada: Macallinka Muusikada, Xulida Choir, Macallinka Heesaha Xagaaga Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Bariga Dhexe ee Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada, Wadajirka
Emayl:

Devan Branson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Jessy Brockhouse

Cinwaannada: Fasal-Isbaanish-Fasal, Qado-Qoob-Ka-ciyaar / garoon lagu ciyaaro Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Terry Brown

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta, Hall Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Sare
Emayl:

Jill Browning

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Cameron Brunsvold

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Keri Buisman

Cinwaannada: Macallinka Akhrinta Wilson, Macallinka ELT (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Nancy Bye

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka Wadada, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Dana Callahan

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Angela Campos

Cinwaanada: Fasalka 2aad Isbaanish Isbaanish, Fasalka 3 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Carole Carlson

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Waaxaha: Q Comp
Emayl:

Julie Carlson

Cinwaanada: Fasalka Fasalka, Para Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Kara Carluccio

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Lorena Casillas

Cinwaanada: Para Special Education Para, Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Patricia Cespedes-Schueller

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin Isbaanish, Macalin kobcin xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Sofiya Chez

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Keira Clyborne

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Christopher Cohen

Cinwaannada: Macallinka Jimicsiga Jimicsiga, Macallin Phy Ed Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: waxbarashada jimicsiga, waxbarashada gaarka ah
Emayl:

Gregory Cook

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Logan Crowley

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Suzanne Cutshall

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Donna Dahl

Cinwaannada: Shaqaalaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Diane Daniels

Cinwaannada: Macallinka Fududaynta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Hoose, Jiheeyaha
Emayl:

Niki Danou

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Maalinta Anne Claiborne

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Carlos De Santiago Contreras

Cinwaannada: Para Education Gaarka ah, Qadada / Barxadda Ciyaaraha, Fasalka Para-Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:

Anthony Dean

Cinwaanada: kormeeraha dhismaha, kormeeraha jimicsiga, kormeerka guud
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka, Vantage
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Sare
Emayl:

Katie Dean

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl: