Buugga Shaqaalaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 152 xubnood

Francini Acuna Fernandez

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Waxbarashada Gaarka ah Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Email:

Maryrose Adamek

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Tracy Allanson

Cinwaanada: Xirfadleyda Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Ann Andersen

Cinwaanada: Barashada Gaarka ah ee Para, Baska Iyo Wadooyinka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Mitchell Anderson

Cinwaanada: Macalinka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Email:

Mona Anderson

Ciwaanka: Macallinka Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Email:

Olivia Anderson-Blythe

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Molly Andrican

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Julia Antonsen

Cinwaanada: Bilowga Bilowga Xanaanada Bar
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Erica Austerman

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macalin Luuqadda Ingiriisiga), Macallinka Fasalka 3
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Molly Barry

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Colleen Batz

Cinwaanada: Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Groveland Elementary, Minnewashta Elementary
Waaxyaha: Q Comp
Email:

Patricia Bauer

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1aad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Nikki Bell-Sitzman

Cinwaanada: Fasalka 4aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Catherine Benson

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Email:

Megan Berchild

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Brett Bernard

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Nancy Bohada Pacheco

Cinwaanada: Fasalka 1aad Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Stephanie Brondani

Cinwaanada: Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Email:

Terry Brown

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyeyaasha, Hall Para, Ragga La-taliyaha Midabka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Sare, Manhaj-wadaagga
Email:

Jill Browning

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Groveland Elementary, Minnewashta Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Keri Buisman

Cinwaanada: ELT Macalinka (Macallinka Luqadda Ingiriisiga), Wilson Reading Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiyada Hoose, Xirfadaha Aasaasiga / Akhriska
Email:

Zazil Gubasho

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kooxaha Kormeeraha, Fasalka Isbaanishka Ktgn, Kaaliyaha Cunto karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Email:

Julie Carlson

Titles: Taageerada Xisaabta Para, Bus And Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Patricia Cespedes-Schueller

Cinwaanada: Fasalka 1aad Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Dana Christesen

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaaraha / Kormeerka Kormeeraha, Baska Iyo Baabuurta Gawaarida, Barashada Gaarka ah ee Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Katie Clarke

Cinwaanada: Fasalka 4aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Christopher Cohen

Cinwaanada: Macalinka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Email:

Suzanne Cutshall

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Donna Dahl

Cinwaanada: Shaqaalaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Niki Danou

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Maalinta Anne Claiborne

Cinwaanada: Fasalka 4aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Katie Dean

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Julee Dutton

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Christine Edlefsen

Cinwaanada: La Taliyaha Iskuulka
Goobaha: Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Waaxyaha: Hanuuninta & La-talinta
Email:

Caitlin Engelmann

Cinwaanada: Fasalka 1aad Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Elizabeth Farnum

Cinwaanada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Suzanne Feland

Cinwaanada: Macallinka Orchestra
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusig
Email:

Samantha Flaherty

Titles: Waxbarashada Gaarka ah, Baska iyo Para Traffic Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Laura Flicek

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Sara Franco Hourmat

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada Caruurta Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Brent Frank

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Debra Frost

Cinwaanada: Barashada Gaarka ah ee Baarayaasha, Kaaliyaha Habdhaqanka Baarayaasha, Baska iyo Baabuurta Wadooyinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Email:

James Gilbertson

Cinwaanada: Maamulaha guud
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Sarah Gorski

Cinwaanada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusig
Email:

Gina Gresham

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaaraha / Kormeerka Kormeeraha, Barashada Gaarka ah ee Gawaarida, Baska iyo Baabuurta Baabuurta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Email:

Jennifer Hahn

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Kyra Hamilton Schlichting

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Heidi Hammerback

Ciwaanka: Macalinka RTI (Resp To Interv), Wilson Reading Teacher, ELT Teacher (Macallin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiyada Hoose, Xirfadaha Aasaasiga / Akhriska
Email:

Maija Harrington

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email: