Hagaha Shaqaalaha

carruurta fasalka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 181 xubnood

Maryrose Adamek

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Tracy Allanson

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Ann Andersen

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Mitchell Anderson

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Mona Anderson

Ciwaanka: Macallinka Akademiyada Muusikada, Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Olivia Anderson-Blythe

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:

Molly Andrican

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Julia Antonsen

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Erica Austerman

Ciwaanka: Macallinka Wax-akhriska, Macallinka Fasalka 3aad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Jessica Barnett

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Molly Barry

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Colleen Batz

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Barbara Bauer

Ciwaanka: Fasalka Bilowga U Diyaargarowga K
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Patricia Bauer

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nikki Bell-Sitzman

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Catherine Benson

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:

Megan Berchild

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nancy Bohada Pacheco

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Katelyn Bowman

Ciwaanka: Tababaraha Kubbada Laliska ee Shoreline, Bilaw Diyaar u ah Barashada Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Ecfe, Tababaraha 1016, Tababaraha 1017
Iimayl:

Bailey Brandt

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Macall Brix

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Stephanie Brondani

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Groveland, Xarunta Adeegga Degmada, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Terry Brown

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Kormeerka Campus Para, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Sare, Manhaj-wadaagga
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Yuusuf Brush

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Keri Buisman

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macallin Luuqadda Ingiriisiga), Macallin Wax-akhris ee Wilson
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Jasmine Burmis

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Zazil Gubtay

Cinwaanada: Caawiye cunto karinta, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeeraha Para, Kaaliyaha Karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Julie Carlson

Ciwaanka: Taageerada Xisaabta Para, Baska iyo Para Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Matthew Carlson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan, Khabiir dhinaca Warbaahinta ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Farshaxanka, Warbaahinta
Iimayl:

Sydney Carlson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Patricia Cespedes-Schueller

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Dana Christesen

Cinwaanada: Tababaraha Hawlaha Fulinta Para, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qaybaha: Deephaven, Groveland
Iimayl:

Katie Clarke

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Christopher Cohen

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Suzanne Cutshall

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Donna Dahl

Ciwaanka: Adeegaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Niki Danou

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Maalinta Anne Claiborne

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Katie Dean

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Karla Duarte Abreu

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Julee Dutton

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Christine Edlefsen

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Groveland, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Caitlin Engelmann

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Elizabeth Farnum

Ciwaanka: Shahaadada Caasha, Macalinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Susan Farrell

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Suzanne Feland

Ciwaanka: Macallin Orchestra
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Erin Fernandez

Ciwaanka: Sahamiyayaasha Caawinta Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Kelsey Ferry

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Samantha Flaherty

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Bas iyo Traffic Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl: