Hagaha Shaqaalaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 154 xubnood

Francini Acuna Fernandez

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:

Maryrose Adamek

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Tracy Allanson

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Ann Andersen

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Mitchell Anderson

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Mona Anderson

Ciwaanka: Macallinka Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Olivia Anderson-Blythe

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Molly Andrican

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Julia Antonsen

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Erica Austerman

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macalin Luuqadda Ingiriisiga), Macallinka Fasalka 3
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Molly Barry

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Colleen Batz

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Patricia Bauer

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nikki Bell-Sitzman

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Catherine Benson

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka Para, Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:

Megan Berchild

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Brett Bernard

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nancy Bohada Pacheco

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Macall Brix

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Stephanie Brondani

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Terry Brown

Cinwaanada: Hall Para, Ragga La-Taliyaha Midabka, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Sare, Manhaj-wadaagga
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Keri Buisman

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macallin Luuqadda Ingiriisiga), Macallin Wax-akhris ee Wilson
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Zazil Gubtay

Cinwaanada: Fasalka Para-Isbaanishka Ktgn, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Koontaroolka Para, Kaaliyaha Cunto karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Julie Carlson

Ciwaanka: Taageerada Xisaabta Para, Baska iyo Para Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Patricia Cespedes-Schueller

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Dana Christesen

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Baska Iyo Gaadiidka, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Katie Clarke

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Christopher Cohen

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Suzanne Cutshall

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Donna Dahl

Ciwaanka: Adeegaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Niki Danou

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Maalinta Anne Claiborne

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Katie Dean

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Julee Dutton

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Christine Edlefsen

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Caitlin Engelmann

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Elizabeth Farnum

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Suzanne Feland

Ciwaanka: Macallin Orchestra
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Samantha Flaherty

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para-Spanish Ktgn, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Laura Flicek

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sara Franco Hourmat

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Brent Frank

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Debra Frost

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah ee Para, Baska iyo Traffic Para, Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:

James Gilbertson

Ciwaanka: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Sarah Gorski

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Tonka Online
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Gina Gresham

Cinwaanada: Para baska iyo Traffic Para, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:

Jennifer Hahn

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kyra Hamilton Schlichting

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Heidi Hammerback

Ciwaanka: Macalinka RTI (Resp To Interv), Wilson Reading Teacher, ELT Teacher (Macallin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl: