Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 42 > showing 1 - 50 of 2086 constituents

Jane Aagenes

Titles: Music Academy Instructor
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Erik Aamlid

Titles: Navigator Para, Special Ed Behavior Para, Bus And Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Departments: Community Education, Excelsior, High Potential
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Michele Abel

Titles: Wilson Reading Teacher, Reading Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Departments: Basic Skills/Reading
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Sarah Abelsen

Titles: Music Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Music
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Jeannine Adair

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Maryrose Adamek

Titles: Grade 3 Teacher, Summer Enrichment Instructor
Locations: Groveland Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Elementary, Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

David Adams

Titles: Language Arts Teacher
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: Language Arts
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Marcella Adams

Titles: Cheerleading-Assistant
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: Coach 974, Coach 977, Coach 979, Coach 985, Coach 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Laurelle Adkins

Titles: Student Government Asst, Grade 6 Spanish Imm Teacher, Spanish Immersion Teacher
Locations: Minnetonka Middle School West, Minnetonka Community Education Center
Departments: Elementary, World Language, Community Education, Language Arts, Co--Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Celina Aeshliman

Titles: Explorers Student Assistant
Locations: Clear Springs Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950

Sara Ahlquist

Titles: Emr Instructor
Locations: Vantage
Departments: Business Education
Emayl:
Phone Numbers:
School: 952-224-0380

Amel Ahmadi

Titles: Explorers Student Assistant
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Shahkara Ahmadi

Titles: Explorers Program Assistant, Minnetonka Preschool Para, Ecfe Para
Locations: Minnewashta Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education, Ecfe, Dec
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Amanda Aiken

Titles: Social Studies Teacher
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: Social Studies
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Tingting Alanen

Titles: Kindergarten Teacher Chinese
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Departments: Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Isaac Alberts

Titles: Lifeguard
Locations: Minnetonka Public Schools
Departments: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tanya Albright

Titles: Classroom Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Kaylene Alexander

Titles: Science Teacher, Grade 6 Teacher, Volleyball Asst Coach
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Departments: Elementary, Science, Coach 977, Coach 983, Coach 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Tim Alexander

Titles: Exec Director Human Resources
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Departments: Human Resources
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tim Alexander

Titles: District Human Rights Officer
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Departments: Human Resources
Emayl:
Phone Numbers:
School: 952-401-5015

Tim Alexander

Titles: District Data Practices Officer
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Departments: Human Resources
Emayl:
Phone Numbers:
School: 952-401-5015

Tim Alexander

Titles: EEOC Compliance Officer
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Departments: Human Resources
Emayl:
Phone Numbers:
School: 952-401-5015

Tracy Allanson

Titles: Lunchroom/Playground Para, Media Paraprofessional
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Departments: Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Cathy Allen

Titles: Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: High School
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Jessica Allen

Titles: Grade 1 Teacher, Grade 1 Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Elementary, Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Robert Allen

Titles: Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: High School
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Wendy Allenson

Titles: Confident Kids Para, Math Support Para, Confident Kids Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Departments: Scenic Heights
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Alison Alowonle

Titles: Navigator Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Departments: Navigator
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Amy Altenburg

Titles: Kindergarten Teacher
Locations: Deephaven Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Elementary, Q Comp
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Merri Altieri

Titles: School Office Assistant, Media Paraprofessional
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Beth-Ann Alto

Titles: World Language-French Teacher
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Departments: World Language
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Gabriela Alvarado

Titles: Summer Language Instructor, Classroom Para-Spanish Ktgn, Summer Enrichment Instructor
Locations: Deephaven Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education, Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Jianwei Amand

Titles: Grade 3 Teacher Chinese
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Departments: Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Zachary Ambrosen

Titles: Lead Lifeguard, Lifeguard
Locations: Minnetonka Public Schools
Departments: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Hanna Anderla

Titles: Explorers Student Assistant
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Ann Andersen

Titles: Bus And Traffic Para, Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Departments: Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Andrea Anderson

Titles: Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Departments: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Ann Anderson

Titles: Bus And Traffic Para, Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Departments: Scenic Heights, High Potential
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Ashley Anderson

Titles: Explorers Student Assistant
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Benjamin Anderson

Titles: Gym Supervisor, Explorers Program Assistant
Locations: Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Bryan Anderson

Titles: Explorers Student Assistant
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Chelsie Anderson

Titles: Mathematics Teacher, Tutor
Locations: Minnetonka Middle School East, Minnetonka Community Education Center
Departments: Mathematics, Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Christa Anderson

Titles: Drama-Fall Musical Asst, Drama-Winter Other (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Departments: Co--Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Elizabeth Anderson

Titles: Quickstart Band/Orchestra Inst, Music Academy Instructor, Music Teacher
Locations: Deephaven Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education, Music
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Elizabeth Anderson

Titles: Explorers Program Leader
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Jacqueline Anderson

Titles: Explorers Lead Jr Instructor, Explorers Lead Jr Instructor
Locations: Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Jessica Anderson

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950

Katherine Anderson

Titles: Explorers Program Assistant, Classroom Para-Ready Start K
Locations: Deephaven Elementary, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary
Departments: Community Education, Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Kayla Anderson

Titles: Grade 5 Teacher
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Departments: Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950