Hagaha Shaqaalaha

1 2 3 41 > muujinaya 1 - 50 ee 2025

Jane Aagenes

Ciwaanka: Macallinka Akademiyada Muusikada
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Kimberly Aanestad

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Dhererka quruxda badan
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Sarah Abelsen

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Andrea Abril Pereira

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Francini Acuna Fernandez

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Jeannine Adair

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Maryrose Adamek

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

David Adams

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Marcella Adams

Ciwaanka: Cheerleading-Assistant
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Tababaraha 1013
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Taryn Adams

Ciwaanka: Tababaraha Hockey-ga Dabaqa ee La Habeeyay
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Co-Manhajka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Lucia Adoradio

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Katherine Ahlquist

Ciwaanka: Badbaadiye
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Sara Ahlquist

Ciwaanka: Macalinka Emr
Goobaha: Vantage
Waaxyaha: Waxbarashada Ganacsiga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-224-0380

Amel Axmadi

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Shahkara Axmadi

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyeyaasha, Minnetonka Preschool Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Ecfe
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Amanda Aiken

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Tingting Alanen

Ciwaanka: Macallinka Xannaanada Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Tanya Albright

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Lucy Aldrich

Ciwaanka: Macallinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Addison Aleman

Ciwaanka: Macallinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Kaylene Alexander

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 6, Macallin Saynis
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Sayniska
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Jobethany Alfuth

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Xaadirka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Sare
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Tracy Allanson

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Jessica Allen

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Tyson Allen

Ciwaanka: Macallinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Wendy Allenson

Cinwaanada: Tababaraha Hawlaha Fulinta Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Kirsten Aller

Ciwaanka: Macallinka Farshaxan
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Amy Altenburg

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Kelly Altic

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Taageerada Ardayga Waxbarashada Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Excelsior, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Gina Altieri

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Merri Altieri

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta, Fasalka Para, Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Tonka Online
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Beth-Ann Alto

Ciwaanka: Macallinka Luuqadda Adduunka-Faransiiska
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Luuqadda Adduunka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Sierra Alto-Pederson

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Gabriela Alvarado

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Bas iyo Traffic Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Jianwei Amand

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Mikayla Amberg

Ciwaanka: Macallinka Farshaxan
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Rachael Ameling

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Ann Andersen

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Eileen Andersen

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Amy Anderson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Ann Anderson

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Ashley Anderson

Ciwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamayaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Benjamin Anderson

Cinwaanada: Kormeeraha Jiimka, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Heights, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Bryan Anderson

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Chelsie Anderson

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Christa Anderson

Ciwaanka: Riwaayad-Guga Kaalmada Muusiga (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Co-Manhajka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Macallinka Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Katherine Anderson

Cinwaanada: Fasalka Para- Diyaarsan Bilawga K, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Kayla Anderson

Cinwaanada: In ka badan Macallin Pink
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800