Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 44 > muujinaya 1 - 50 ka mid ah 2178 xubnood

Jane Aagenes

Cinwaannada: Macallinka Akademiga Muusikada
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Erik Aamlid

Cinwaanada: Dulsaarka "Para", "Dabeecad Dabeecad" Ed "gaar ah Para, Bas iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Ka sarreysa, Awooda Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Michele Haabiil

Cinwaanada: Macalinka Akhrinta Wilson, Macalinka Akhriska
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Sarah Abelsen

Cinwaannada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyada: Muusikada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Aaron Ackerman

Cinwaanada: Horjoogaha jimicsiga
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Jeannine Adair

Cinwaannada: Shahaadada Asha, Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Maryrose Adamek

Cinwaannada: Macallinka Fasalka 3aad, Macallin Kobcinta Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

David Adams

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Farshaxanka luqadda
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Marcella Adams

Cinwaanada: Kaaliyaha dhiirrigelinta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Tababbaraha 974, Coach 977, Coach 979, Coach 985, Coach 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Laurelle Adkins

Cinwaanada: Tababbarka Archery, Macallinka Isbinishka Isbaanishka, Macallinka Immersion Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Luqadda Adduunka, Waxbarashada Bulshada, Farshaxanka Luuqadda, Co - Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Lucia Adoradio

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Celina Aeshliman

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950

Sara Ahlquist

Cinwaannada : Macallin Emr
Goobaha: Dalxiis
Qeybaha: Waxbarashada Ganacsiga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-224-0380

Amel Ahmadi

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Shahkara Ahmadi

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta, Minnetonka Preschool Para, Ecfe Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Ecfe, Dec
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Amanda Aiken

Cinwaannada: Macallinka cilmiga bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Daraasaadka Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Tinging Alanen

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada ee Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Isxaaq Alberts

Magacyada: Nolosha
Goobaha: Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tanya Albright

Cinwaanada: Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Kaylene Alexander

Cinwaannada: Macallin Saynis, Macallin Fasalka 6, Tababbarka Volleyball Asst
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Hoose, Sayniska, Tababaraha 627, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Tim Alexander

Cinwaannada: Lataliyaha Maamulka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Kheyraadka Aadanaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tim Alexander

Cinwaannada: Sarkaalka Xuquuqda Aadanaha ee Degmada
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Kheyraadka Aadanaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5015

Tim Alexander

Cinwaanada: Sarkaalka Ku Dhaqanka Xogta Degmada
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Kheyraadka Aadanaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5015

Tim Alexander

Cinwaanada: Sarkaalka Adeecitaanka EEOC
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Kheyraadka Aadanaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5015

Tracy Allanson

Cinwaannada: Qado-qolka / garoon lagu ciyaaro Para, Paraprofessional Media
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Cathy Allen

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Jessica Allen

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin, Fasalka 1 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Robert Allen

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Wendy Allenson

Cinwaanada: Conf kalsoon Kids Para, Xisaabta Taageerada Xisaab, Confident Kids Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Alison Alowonle

Cinwaannada: Macallinka Fududaynta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Waaxyaha: Fududeeyaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Amy Altenburg

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Hoose, Q Comp
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Merri Altieri

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga, Lataliyeyaasha Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Bet-Ann Alto

Cinwaannada: Macallinka Luqadda-Faransiiska ee Adduunka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Luqadda Adduunka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Gabriela Alvarado

Cinwaanada: Macalinka Kobcinta Xagaaga, Fasalka Para-Spanish Ktgn, Macalinka Kobcinta Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Jianwei Amand

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallinka Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Delaney Ambrosen

Cinwaanada: Kaaliyaha Caawiyaha Naadiga Swim Club
Goobaha: Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Zachary Ambrosen

Cinwaannada: Hoggaamiyaha Life Life, Lifeguard
Goobaha: Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Hanna Anderla

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Ann Andersen

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka Wadada, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Andrea Anderson

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Ann Anderson

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka Gawaarida, Barooriyaha Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare, Suurtogal Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Ashley Anderson

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Benjamin Anderson

Cinwaanada: kormeerka jimicsiga, kaaliyaha barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Bryan Anderson

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Chelsie Anderson

Cinwaanada: Macalinka Xisaabta, Tutor
Goobaha: Bariga Dhexe Iskuulka Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Xisaabaadka, Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Christa Anderson

Cinwaannada: Masraxa-Fall Musical Asst, Riwaayad-Jiilaal Kale (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Co - Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Elizabeth Anderson

Cinwaannada: Macallinka Muusikada, Macallinka Quickstart Band / Orchestra Inst, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Elizabeth Anderson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Jacqueline Anderson

Cinwaannada: Baarayaasha Hogaamiyaha Macallimiinta Hoggaaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800