Tusaha Shaqaalaha

< 1 4 5 6 7 8 48 > oo muujinaya 251 - 300 oo ka mid ah 2364 xubnood

Christine Breen

Cinwaannada: Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Matthew Breen

Cinwaanada: Macallinka Xisaabta, Macallinka On Spec Assgt-Design Team, Macalinka Fasalka Kobcinta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Xisaabta, Macallinka Qaybta Gaarka ah loo qoondeeyay, Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Jenifer Breidenbach

Cinwaanada: Macalinka cilmiga bulshada, macalinka cilmiga bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Daraasaadka Bulshada, Co-Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Griffin Brennan

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Farshaxanka luqadda
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Andre Brewer

Cinwaanada: Cheerleading-Head
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Tababbaraha 974, Coach 977, Coach 979, Coach 985, Coach 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Caitlyn Brice

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Anna Bridgeman

Cinwaanada: Para Special Education Para, Para Education Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Jennifer Briesemeister

Cinwaanada: Minnetonka Preschool Para
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxaha: Ecfe
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Anita Britton

Cinwaannada: ELT Macallin (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Tina Broas

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Malorie Brockamp

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Jessy Brockhouse

Cinwaannada: Fasal-Isbaanish-Fasal, Qado-Qoob-Ka-ciyaar / garoon lagu ciyaaro Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Jonathan Broehl

Cinwaanada: Macallinka Luqadda-Isbaanishka Adduunka, Macallinka Luqadda-Faransiiska Macallinka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Luqadda Adduunka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Stephanie Brondani

Cinwaanada: Macalinka Akhriska, Macalinka Akhriska ee Wilson
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Qeybaha: Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Mark Broten

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Roberta Broughton

Cinwaannada: Macallinka, Macallinka Luqadda Xagaaga, Macalinka
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Brenda Broveleit

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta kormeeraha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Carly Brown

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Eleanor Brown

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Erin Brown

Cinwaannada: Shaqaalaha Bulshada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Rochelle Brown

Cinwaannada: Macallinka Gaarka ah ee Ilmaha Hore
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Terry Brown

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta, Hall Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Theresa Brown

Cinwaanada: Akhlaaqda Qorshe Dhaqanka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Jill Browning

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Xiang Brua

Cinwaanada: Fasalka Para-Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Kristen Bruckschen

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Dawn Bruesehoff

Cinwaanada: Lataliyaha iskuulka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Tilmaanta & La-talinta, Tababbarayaasha, Tababaraha Tababaraha 769, Tababaraha 907, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 981, Tababaraha 982, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Christina Bruggman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Ka-sareeya
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Michelle Brunik

Cinwaanada: Macalinka sayniska, sayniska kombiyuutarka, sayniska kombiyuutarka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed, Sayniska, Teknolojiyada Ed, Tababarayaasha, Tababaraha 821, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Elizabeth Bruning

Cinwaannada: Khabiirka Gaadiidka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxaha: Gaadiidka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Cameron Brunsvold

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Yuusuf Burush

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Nicole Burush

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Waaxyaha: Ka sarreeya
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Ansley Bryan

Cinwaannada: Tababbarka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

William Bryan

Magacyada: Nolosha
Goobaha: Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Aquatics
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Richard Buchholz

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Ku-qorista Meelaha Gaarka ah, Akhrinta Macallinka-Isbaanishka Immers-ka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku Saabsan Shaqooyinka Gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Q Comp
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950

Deborah Buchstaber

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Dugsiga Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Kristianne Buechler

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaarta / Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Waaxyada: Dhismeyaasha Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Keri Buisman

Cinwaanada: Macallinka ELT (Macallinka Luqadda Ingiriisiga), Macallinka Akhriska Wilson
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Heidi Bunde

Cinwaannada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyada: Muusikada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Kelly Bunte

Cinwaannada: Macallinka cilmiga bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Daraasaadka Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Mitchell Burfeind

Cinwaanada: Waxbarashada Teknolojiyada, La Taliyaha Supermileage
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Teknoolojiyada Ed, Co - Curricular
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Elizabeth Burgos

Cinwaanada: Fasalka 5aad Isbaanish Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Katie Burgum

Cinwaannada: Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Barbaarka Dadka Waaweyn iyo Dhallinyarada, Barashada Shaybaarka / ADHD Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Dhexe West
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Samantha Burke

Cinwaannada: Tababbarka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Ivy Burkhart

Cinwaannada: ELT Macallin (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Patrick Burley

Cinwaanada: Sahamiyayaashu Waxay Hogaamiyaan Macallin Jr, Kormeeraha Dhismaha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Maryan Burmesch

Cinwaannada: Macallinka waxbarashada Gaarka ah, Caawiyaha-Golf-Boys-Kaaliyaha, Cc Skiing-Boys-Head
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababbarayaasha, Tababaraha Tababaraha 763, Tababaraha 896, Tababaraha 897, Tababaraha 977, Tababaraha 979
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Marit Burnett

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950

Bradley Burnham

Cinwaanada: Lataliyaha iskuulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Tilmaanta & La-talinta
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700