Hagaha Shaqaalaha

1 2 3 43 > muujinaya 1 - 50 ee 2134 xubnood

Jane Aagenes

Ciwaanka: Macallinka Akademiyada Muusikada
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Kimberly Aanestad

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyeyaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Dhirrada Quruxda badan
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Sarah Abelsen

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Andrea Abril Pereira

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Naomi Acosta

Ciwaanka: Fasalka 6 Macallin
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Jeannine Adair

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Maryrose Adamek

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

David Adams

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Marcella Adams

Ciwaanka: Cheerleading-Assistant
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Tababaraha 1018
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Rachel Adkins

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Lucia Adoradio

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Dami Aduayi

Ciwaanka: Macallin
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Zoya Aghamirzai

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Katherine Ahlquist

Ciwaanka: Badbaadinta Xeebta
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Sara Ahlquist

Ciwaanka: Macalinka Emr
Goobaha: Vantage
Waaxyaha: Waxbarashada Ganacsiga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-224-0380

Amel Axmadi

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Shahkara Axmadi

Ciwaanka: Minnetonka Preschool Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Minnetonka Community Education Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Ecfe
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Amanda Aiken

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Tingting Alanen

Ciwaanka: Macallinka Xannaanada Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Tanya Albright

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Lucy Aldrich

Ciwaanka: Macallinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Addison Aleman

Ciwaanka: Badbaadinta barkada, Badbaadiyaha Xeebta, Macalinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Bonnie Alexander

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Biyaha cad
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Kaylene Alexander

Ciwaanka: Macallin Saynis, Macallinka Fasalka 6
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Sayniska
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Jobethany Alfuth

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Xaadirka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Sare
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Tracy Allanson

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Jessica Allen

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Wendy Allenson

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Kormeere Para, Tababaraha Hawlaha Fulinta Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Amy Altenburg

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Kelly Altic

Cinwaanada: Taageerada Ardayga Waxbarashada Para, Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Koodhka Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Excelsior, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Gina Altieri

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Merri Altieri

Cinwaanada: Para-fasalka, Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga, Xirfadlaha Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Tonka Online
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Beth-Ann Alto

Ciwaanka: Macallinka Luuqadda Adduunka-Faransiiska
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxaha: Luuqadda Adduunka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Sierra Alto-Pederson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Gabriela Alvarado

Cinwaanada: Fasalka Para-Isbaanishka Ktgn, Bas iyo Traffic Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Jianwei Amand

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Mikayla Amberg

Ciwaanka: Macallinka Farshaxan
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Rachael Ameling

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Emily An

Ciwaanka: Macalinka quusitaanka
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Ann Andersen

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Eileen Andersen

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Amy Anderson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Ann Anderson

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Ashley Anderson

Ciwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamayaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Chelsie Anderson

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Macallinka Akademiyada Muusikada, Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Katherine Anderson

Ciwaanka: Baska iyo Traffic Para, Fasalka Bilawga U diyaarsan Bilawga K, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Lindsey Anderson

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Barashada Waxbarashada Gaarka ah, Baska Iyo Gaadiidka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Excelsior
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Lori Anderson

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400