Hagaha Shaqaalaha

< 1 24 25 26 27 28 45 > showing 1251 - 1300 of 2246 constituents

Phoebe Marshall

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Natasha Martin

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Ruby Martin

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Kobcinta
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Diana Martinez

Ciwaanka: Macallinka Fasalka Kobcinta
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Laurelle Martinez Adkins

Ciwaanka: Tababaraha qaansada, macalinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Holly Martinson

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Sara Martinson

Cinwaanada: Macluumaad & Macallin Lrng Digital, Golf-Hablaha-Madaxa, Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Macallinka Gaarka ah, Farshaxanka Luuqadda, Macallinka 1020
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Chrisstal Marty

Ciwaanka: Macalinka Dugsiga Ka Hor ee Ecfe
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Ecfe
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Olivia Marty

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Chet Masterler

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Kevin Mata

Magacyada: Iskuduwaha Maamulka Ardayga, Kormeeraha Goobta, Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Sare
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Jennifer Matejka

Ciwaanka: Macallin Saynis, Macallin Saynis
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Sayniska, Tababaraha 1014
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Brode Matheson

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Andrene Matre

Ciwaanka: Wilson Reading Teacher
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Abigail Mattfield

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe Galbeedka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Thomas Matteisen

Ciwaanka: Tababare Horumarineed
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Amanda Mattke

Ciwaanada: Ncsp-Psych Nat'L Cert, cilmu-nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Julie Mattson

Ciwaanka: Minnetonka Preschool Para, Tutor
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Ecfe
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

David Maurer

Ciwaanka: Kaaliyaha Kubadda Koleyga
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Tababaraha 1019
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Elizabeth Maus

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka, Kormeeraha Goobta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Allison Maxwell

Magacyada: Tababaraha Kooxda Hoggaaminta- Naadiga dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Terry Maxwell

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Biyaha cad
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

James May

Ciwaanka: La socda Muusiga
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Scott Mayerle

Ciwaanka: Macallinka Cilmiga Bulshada
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Cilmiga Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Marlee Mayo

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Biyaha cad
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Veronica Mayrose

Ciwaanka: Macallinka dabaasha
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

James Mc Cann

Cinwaanada: Iskuduwaha ayaa ku saleeyay caafimaadka iyo badbaadada
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Liz Mcallister

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda, Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Farshaxanka Luuqadda, Manhaj-wadaagaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Beth Mcauley

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Kalkaaliyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Julie Mcbride

Ciwaanka: Fasalka Bilowga U Diyaargarowga K, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Biyaha cad
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Dorothea Mccabe

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Barnaamijka ECFE
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Michael Mccabe

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Warehouse
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Jennifer Mccally

Ciwaanka: Riwaayad-Guga Kaalmada Muusiga (40%)
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Co-Manhajka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Therese McCarthy

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Brendan Mccashin

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Kelly Mccashin

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Renee Mcclellan

Cinwaanada: Kormeere Para, Iskuduwaha Barnaamijka Adeegyada Badbaadinta, Dabaasha/Phy Ed Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Dhexe ee Bariga, Biyaha
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Patricia Mcconeghey

Ciwaanka: Macallinka Farshaxanka Luuqadda
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxaha: Farshaxanka Luuqadda
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Francis Mcdevitt

Ciwaanada: Macalinka Caafimaadka, Macalin Hockey, Macalinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Jirka, Caafimaadka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Susan Mcgill

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Bryan Mcginley

Ciwaanka: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Anne Mcginn

Ciwaanka: Macallinka Navigator
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Navigator
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Cynthia Mcglasson

Ciwaanka: Macallin Xisaabeedka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Xisaabta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Carol Mcgov

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Jane Mcgowan

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Hawlaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Hawlaha Ardayga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Gary Mcgrorty

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Lisa Mchugh

Ciwaanka: Macallinka Wax-akhriska, Macallinka ELT (Macallin Luqadda Ingiriisiga), Macallinka Wax-ka-qabashada Sel
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Melanie Mcivor

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Nancy Mckenzie

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Kaitlin Mckinley

Ciwaanada: Barnaamijyada Dhalinyarada Layliska, Kaaliyaha Barnaamijka Soar Project, Baraha Soar Project
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800