Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 195 xubnood

Sarah Abelsen

Cinwaannada: Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyada: Muusikada
Emayl:

Amel Ahmadi

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Shahkara Ahmadi

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta, Minnetonka Preschool Para, Ecfe Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Ecfe, Dec
Emayl:

Tanya Albright

Cinwaanada: Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Jessica Allen

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin, Fasalka 1 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Merri Altieri

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Iskuulka, Kalkaaliyaha Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Andrea Anderson

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Susan Anderson

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Cindy Andress

Cinwaannada: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Lisa Argir

Cinwaanada: Fasalka Para-English Ktgn, Gaarka Waxbarashada Gaarka ah, Bas iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Christopher Arnold

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Catherine Arriola

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Rebecca Asche

Cinwaannada: Macallinka Muusikada, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Samantha Asplund

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Christine Asuquo

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Rachel Ba

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Annette Baker

Cinwaannada: Kaaliyeyaasha dhaqanka ee sahaminta, qado-qolka / garoon lagu ciyaaro Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Emayl:

Jamieson Barnes

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Lucas Bates

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta kormeeraha, Naadiga baarista Asst Site Supv.
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Jeffrey Beckstrom

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Natasha Behboudi

Cinwaannada: Macallinka oo ku Saabsan Qaadista Assgt-info / Dig Lrn Coord
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed
Emayl:

Nehil Bejarano Dominguez

Cinwaannada: Fasalka 5aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Christin Berger

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Jill Beuch

Cinwaannada : Occ Therapist, Nbc-Ot Certification
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Bariga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Kari Binning

Cinwaanada: Ingiriisiga Markhaatiga Labaad Lang
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Waaxaha: Esl
Emayl:

Susan Bonnema

Cinwaannada: Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Hoose ee Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Francine Boyce

Cinwaannada: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Excelsior
Emayl:

Devan Branson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Caitlyn Brice

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Carly Brown

Cinwaannada: Macallinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Cameron Brunsvold

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Richard Buchholz

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Ku-qoridda Meelaha Gaarka ah, Akhrinta Macallinka-Isbaanishka Immers-ka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku Saabsan Shaqooyinka Gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Q Comp
Emayl:

Ivy Burkhart

Cinwaanada: Macallinka ELT (Macallinka Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Zazil Gubasho

Cinwaannada: Caawiye kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Carole Carlson

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Waaxaha: Q Comp
Emayl:

Christine Castillo

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallinka Isbaanishka, Macallinka Fasalka kobcinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Sofia Cerritos

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Xagaaga ee Dugsiga Hoose ee Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Marie Champeau

Cinwaannada: Naqshadeeyayaasha Barnaamijka Asst
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose Sare ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

David Chesin

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Maria Choused

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Jennifer Chu

Cinwaannada: Fasalka 5aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Mariana Cohen

Cinwaanada: Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Christin Congdon

Cinwaanada: Farshaxanka Farshaxanka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyada: Farshaxanka
Emayl:

Nathalie Contreras

Cinwaanada: Tutor, Fasalka 4 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Xadka Cayley

Cinwaannada: Naqshadaynta Barnaamijka Barnaamijka Asst, Kooxda 'Explorers Club Asst'
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Mabel Crandell

Cinwaanada: Akhriska Macalinka-Isbaanishka Immersiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Hannah Cromett

Cinwaanada: Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Minnewashta
Emayl:

Vivian Cunha Galletta Kern

Cinwaannada: Fasalka 1aad Macallinka Isbaanishka, Xannaano Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Joy Curran

Cinwaannada: Macallin Macquul ah, Macallin kobcin xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Suurtagalnimada Sare
Emayl:

Kendra Dahlbacka

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Hoose
Emayl: