Hagaha Shaqaalaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 177 xubnood

Sarah Abelsen

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Amel Axmadi

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Tanya Albright

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Jessica Allen

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kelly Altic

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Taageerada Ardayga Waxbarashada Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Excelsior, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Gina Altieri

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Merri Altieri

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta, Fasalka Para, Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Tonka Online
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Minnewashta
Iimayl:

Eileen Andersen

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Cindy Andress

Ciwaanka: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Lisa Argir

Ciwaanka: Fasalka Para-Ingiriis Ktgn, Waxbarashada Gaarka ah Para, Fasalka Para-Ingiriis Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Christopher Arnold

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Rebecca Asche

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Christine Asuquo

Ciwaanka: Macallin, Fasalka 4 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Natalia Barbieri

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Colleen Batz

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Jeffrey Beckstrom

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Natasha Behboudi

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sarah Bennett

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kooxaha Kormeeraha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Christin Berger

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Jill Beuch

Ciwaanada: Occ Therapist, Shahaadada Nbc-Ot
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Francine Boyce

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Excelsior
Iimayl:

Carly Brown

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Ivy Burkhart

Ciwaanka: Macallinka ELT (Macalin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Deborah Bushnell

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Marisela Casper Sanchez

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Christine Castillo

Ciwaanka: Macallinka Fasalka Kobcinta, Fasalka 4 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Sofia Cerritos

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Maria Chopite

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jennifer Chu

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Benjamin Coleman

Cinwaanada: Macallin, Waxbarashada Gaarka ah, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyeyaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Aubrey Cornell

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Kathryn Crandell

Ciwaanka: Macallinka Spec Assgn-Span Imm, Fasalka 4 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Meelaynta Gaarka ah
Iimayl:

Mabel Crandell

Ciwaanka: Akhriska Macallinka-Isbaanish Immers
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Vivian Cunha Galletta Kern

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Joy Curran

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Katherine Deutsch

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kathryn Devilliers

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Tamara Devos

Ciwaanka: Fasalka Bilowga U Diyaargarowga K
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Jacqueline Di Giacomo

Cinwaanada: Mashruuca Waxbarashada Sare Think Para, Baarista Waxbarashada Sare Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Mary Distel

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Minnewashta Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Tyler Drayer

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Shari Dveris

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Yuusuf Engeman

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Maryan Erani

Ciwaanka: Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Jaclyn Everett

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Nicole Feeley

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Colleen Fischer

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Lynn Flaherty

Cinwaanada: Baska iyo Gaadiidka, Kalsoonida Caruurta, Taageerada Akhriska Xirfadlayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl: