Hagaha Shaqaalaha

carruurta fasalka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 188 xubnood

Sarah Abelsen

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Rachel Adkins

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Zoya Aghamirzai

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Amel Axmadi

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Tanya Albright

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Jessica Allen

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kelly Altic

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para, Taageerada Ardayga Waxbarashada Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Excelsior, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Gina Altieri

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Baska iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Merri Altieri

Magacyada: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta, Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Tonka Online
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Minnewashta
Iimayl:

Eileen Andersen

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Cindy Andress

Ciwaanka: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Maria Ansaldo

Ciwaanka: Fasalka Para-Isbaanish, Bartaha Luuqadda Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Degmada Ballaaran
Iimayl:

Lisa Argir

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Fasalka Para-Ingiriis Ktgn, Fasalka Para-Ingiriis Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Christopher Arnold

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Deephaven
Iimayl:

Rebecca Asche

Ciwaanka: Macallin Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Christine Asuquo

Cinwaanada: Macallin, Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Natalia Barbieri

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jamieson Barnes

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Fasalka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Colleen Batz

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Jeffrey Beckstrom

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Natasha Behboudi

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sarah Bennett

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Christin Berger

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Jill Beuch

Ciwaanada: Shahaadada Nbc-Ot, Occ Therapist
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Eyra Bodan Campbell

Cinwaanada: Wax-akhriska Isbaanishka Faragelinta Isbaanishka, Tababaraha Hawlaha Fulinta Para, Fasalka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Nancy Boldthen

Ciwaanka: Fasalka Para-Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Francine Boyce

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Excelsior
Iimayl:

Carly Brown

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jill Browning

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Ivy Burkhart

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 5, Macallinka ELT (Macallin Luqadda Ingiriisiga)
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jasmine Burmis

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Matthew Carlson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan, Khabiir dhinaca Warbaahinta ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Farshaxanka, Warbaahinta
Iimayl:

Christine Castillo

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin Isbaanish, Macallin Fasalka Kobcinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Maria Chopite

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jennifer Chu

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Benjamin Coleman

Ciwaanka: Macallin, Waxbarashada Gaarka ah, Para, Bas iyo Traffic Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Aubrey Cornell

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Kathryn Crandell

Ciwaanada: Isbaanish Immersion Elem Teacher, Isbaanish Immersion Elem Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Meelaynta Gaarka ah
Iimayl:

Mabel Crandell

Ciwaanka: Akhriska Macallinka-Isbaanish Immers
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Vivian Cunha Galletta Kern

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Joy Curran

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Shannon Desaulniers

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Katherine Deutsch

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kathryn Devilliers

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Jacqueline Di Giacomo

Ciwaanada: Baarista Waxbarashada Sare Para, Bas iyo Traffic Para, Mashruuca Waxbarashada Sare Think Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxaha: Minnewashta, Awood Sare
Iimayl:

Mary Distel

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Bas iyo Traffic Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Minnewashta Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Iimayl:

Tyler Drayer

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta
Iimayl:

Shari Dveris

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Georgia Ehrreich

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl: