La-talin

Adeegyada Taageerada ee MMW waxay diiradda saaraan heer sare-u-sahalka ilmaha oo ka caawiya ardaydeena sidii ay u gaari lahaayeen heerar sare oo guul arday ah. Adeegyada taageerada waxaa ka mid ah la taliyayaasha hagista, xirfadlayaasha caafimaadka, khabiirada nafaqada cuntada iyo shaqaalaha bulshada.

Mid kasta oo ka mid ah xirfadyahannadani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta tacliinta iyo bulshada ee arday walba oo ardaydeena ah.

mmw