Dhexgalka Shiinaha

covid-19response

Isku qor

 • My SSO (wuxuu ku furmayaa daaqad / tab cusub)
 • Wararka
 • Iskuulada Dadweynaha Minnetonka

My SSO

 • SHAQADA
 • Raadin
 • Furayaasha
 • Gudbi

Classroom Music Classroom Music begins in Kindergarten and continues through 8th grade. 5th Grade Classroom Music utilizes a variety of instruments, activities, and platforms to continue students’ elementary music education.

 • Elementary students who enroll in classroom music will learn:
 • New rhythm counting techniques
 • Good vocal technique
 • To play the ukulele
 • Students will also be challenged to improve their skills and knowledge in:

Fasalka Choir

Listening

ukuleles of different colors