Adeegyada ECSE

Xidhitaanka rinjiyeynta midabka leh oo aan caadi ahayn

Sharraxaadaha soo socdaa waa tusaale mucayin ah oo la bixiyo. Guga kasta, barnaamijyo gaar ah ayaa loo habeeyey sanad dugsiyeedka soo socda iyadoo lagu saleynayo baahida carruurta heleysa adeegyada Waxbarashada Carruurnimada Gaarka ah. Sidaa daraadeed, naqshada fasalada gaarka ah ee kooxaha da'da gaar ah ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan sanad ilaa sanadka. Barnaamijkena wuxuu bixiyaa tusaalooyin adeeg oo joogto ah hadafkeena ugu dambeeya ee ah in ardaydeenu ay kaqeybgalaan asxaabta bulshada markasta oo ay suurta gal tahay iyo in la bixiyo adeegyo wax ka qabasho hore oo tayo leh si ay si guul leh ugu galaan barnaamijkeena xanaanada caruurta ee Minnetonka markii ay gaaraan u qalmitaanka da'da.Dhalashada illaa Labaad

Dhalashada illaa laba adeeg oo loogu talagalay carruurta ka yar da'da saddex jirka ayaa caadi ahaan lagu bixiyaa guriga, laakiin sidoo kale waxay ku lug yeelan karaan deegaanno kale oo dabiici ah sida daryeelka carruurta.

Dhalashadayada oo loo maro laba bixiyeyaal adeeg ayaa lagu tababaray oo lagu bixiyaa adeegyo wax ka-qabasho goor hore ah iyada oo la adeegsanayo nooca Wax-ka-qabashada Joogtada ee Ku-saleysan ee Qoyska (FGRBI). Dhaqan-ku-saleysan caddeynta wuxuu aqoonsan yahay in waalidiinta / daryeeleyaashu ay yihiin macallimiinta koowaad ee ilmahooda. FGRBI waa hannaan habaysan oo loogu talagalay faragalinta joogtada ah ee dhammaan xubnaha qoyska iyo bixiyeyaasha adeegga maalintii oo dhan halkii ay ka ahaan lahayd kalfadhiyo gooni gooni ah, kal-fadhiyada daaweynta.

Jadwalka joogtada ahi waa astaamo shaqeynaya nolosha maalinlaha ah oo bixiya fursado wax lagu barayo kuna tababbaro xirfado macno leh goobaha iyo xaaladaha hadba sida loogu baahan yahay. Si loo hubiyo in kooxdu ay wax ka qabaneyso waxyaabaha mudnaanta u leh qoyska iyo baahiyaha cunuggooda inta lagu guda jiro howlaha horumarinta Qorshaha Adeegga Qoyska ee Shakhsiyeed (IFSP), qoysku wuxuu hageyaa xulashada natiijooyinka la doonayo ee lagu bartilmaameedsanayo wax ka qabashada.


Saddex ilaa Xanaanada

Saddex illaa adeegyada Kindergarten-ka waxaa ku jiri kara mid ama isku darka waxyaabaha soo socda:

  • La tashiga waalidiinta iyo shaqaalaha cunuga hore ee ilmankiisa.
  • 1: 1 ama hagitaan kooxeed yar si wax looga qabto baahiyaha la cadeeyay inta lagu gudajiro nidaamka qiimeynta.
  • Waxbarashada Gaarka ah kaliya fasalada loogu talagalay carruurta u baahan waxbarid kooxeed yar oo leh shaqaale hoose ilaa tirada ardayda.
  • Ku darka fasalka ilmanimada hore oo ay ka mid yihiin taageero ay ka helaan xirfad-yaqaanno waxbarashadda gaadhka ah iyo shaqaale shati leh.