Adeegyada ECSE

Ku dhow-dhow rinjiyeynta aan la taaban karin ee midabka leh

Sharaxaada soo socota waa muunad ka mid ah bixinta barnaamijka. Gu' kasta, barnaamijyo gaar ah ayaa loo qaabeeyey sannad dugsiyeedka soo socda iyadoo lagu salaynayo baahiyaha carruurta helaysa adeegyada waxbarashada gaarka ah ee Carruurnimada Hore. Haddaba, naqshadaha fasallada gaarka ah ee kooxaha da'da gaarka ah ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan sannad ilaa sannad. Barnaamijkayagu waxa uu bixiyaa adeegyo joogto ah oo leh yoolkayaga ugu dambeeya ee ah in ardaydeennu ay ka qaybqaataan asxaabta bulshada mar kasta oo ay suurtogal tahay iyo in la bixiyo adeegyo wax-ka-qabashada hore oo tayo leh si ay si guul leh u galaan barnaamijka barbaarinta Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka marka ay gaadhaan u-qalmitaanka da'da.Dhalashada ilaa da'da labaad

Dhalashada Ilaa Laba Adeeg oo loogu talagalay carruurta da'doodu ka yar tahay saddex sano ayaa sida caadiga ah lagu bixiyaa guriga, laakiin sidoo kale waxay ku lug yeelan karaan bey'ad kale oo dabiici ah sida daryeelka carruurta.

Dhalashadayada iyadoo loo marayo laba adeeg bixiye ayaa lagu tababaray oo waxay bixiyaan adeegyo dhexgalka hore iyadoo la adeegsanayo qaabka Faragelinta Ku Salaysan Caadiga ah ee Qoyska-Hagayo. Dhaqankan caddaynta ku salaysan waxa uu aqoonsanayaa in waalidiinta/daryeellayaashu ay yihiin macallimiinta aasaasiga ah ee ilmahooda. FGRBI waa hab habaysan oo lagu dhex daro faragelinta joogtada ah ee dhammaan xubnaha qoyska iyo bixiyeyaasha adeegga maalintii oo dhan halkii ay ka ahaan lahaayeen mid gaar ah, fadhiyo daawaynta oo go'doonsan.

Jadwalka joogtada ahi waa astaamo shaqaynaya ee nolol maalmeedka kuwaas oo bixiya fursado lagu baro laguna celceliyo xirfado macno leh marka la eego goobaha iyo xaaladaha marka loo baahdo. Si loo hubiyo in kooxdu ay wax ka qabanayso mudnaanta qoyska iyo baahiyaha ilmahooda inta lagu jiro habka horumarinta Qorshaha Adeegga Qoyska ee Shakhsi ahaaneed (IFSP) qoysku hagayo xulashada natiijooyinka la rabo kuwaas oo loogu talagalay faragelinta.


Saddex ilaa Xanaanada

Saddex ilaa Kindergarten waxa ku jiri kara mid ama isku darka kuwan soo socda:

  • La-talinta waalidka iyo shaqaalaha goobta carruurnimada hore ee ubadku hadda joogo.
  • 1:1 ama tilmaamaha koox yar si wax looga qabto baahiyaha la aqoonsaday inta lagu jiro habka qiimaynta.
  • Waxbarashada gaarka ah fasalka kaliya ee carruurta u baahan waxbarid koox yar oo shaqaale hooseeya iyo saamiga ardayda.
  • Fasalka caruurnimada hore oo loo dhan yahay oo ay taageerayaan xirfadlayaasha waxbarashada gaarka ah iyo shaqaale shati haysta.