Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Hoosta haddii liiska su'aalaha soo noqnoqda ee aan soo diyaarinay si ay kaaga caawiyaan go'aan ka gaarista haddii e-learing ay tahay doorashada saxda ah ee qoyskaaga.

Barnaamijka Wakhti Buuxa

Weli su'aalo ma qabtaa?

Haddii aad hayso su'aal aan halkan ku qornayn, fadlan nala soo xiriir. Shaqaalaheenu waxay mar walba diyaar u yihiin inay ku caawiyaan.

Fadlan iimayl u dir k-8.elearning@minnetonkaschools.org ama wac (952) 283-8126 ee fasalada K-8; fadlan iimayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org ama wac (952) 401-4047 ee fasalada 9-12.