Iskuxirka Shabakada Hoose

Ardayda ka diiwaangashan Iskuullada Dadweynaha Minnetonka waxay marin u heli karaan ilo badan oo qiimo badan oo khadka tooska ah laga heli karo iyagoo iska gala iskuullada Schoology. Hadaad ubaahantahay caawinaad helitaanka Schoology, fadlan la xiriir cunugaaga khaaska ah maktabada Maktabadda.