Xiriirinta Shabakadda Hoose

Ardeyda iska diiwaan galisay Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka waxay helayaan ilo badan oo qiimo leh oo khadka ah iyagoo galaya Schoology. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo helitaanka Schoology, fadlan la xidhiidh Khabiirka Warbaahinta Laybareeriga ilmahaaga.

Gabadh eegaysa kombayutarka