Hawlaha - MMW

Soo Dhawoow Ardayda iyo Qoysaska!

Waxaan siinaa fursado badan oo kala duwan oo manhajka wadaaga ah iyo fursadaha kobcinta ardayda. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed iyo kuwo socda inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Ciyaaraha xilliyeedka sida caadiga ah waxay socdaan dugsiga ka dib Isniinta ilaa Jimcaha ilaa siddeed toddobaad. Hawlaha socda badanaa waxay kulmaan hal mar toddobaadkii dhowr toddobaad, bilo ama sannad dugsiyeedka oo dhan.

Waxaan ku dhiirigelinaynaa arday kasta inuu isu diiwaan geliyo ugu yaraan hal waxqabad oo manhajka ah. Waxqabadyada manhajka wadaaga ah waa hab fiican oo lagu sahamiyo wax cusub, lagu horumariyo kartida aad hore u leedahay oo aad u samaysato saaxiibo cusub .

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan diiwaangelinta , la xiriir Jody Eischens, Asst. Iskuduwaha Hawlaha:

Jody Eischens
Iskuduwaha Hawlaha Kaaliyaha, MMW
jody.eischens@minnetonkaschools.org

Haddii aad u baahan tahay macluumaad gaar ah oo ku saabsan hawl hoos ku taxan, guji magaca hawsha oo la xidhiidh la taliyaha ku qoran dukumeentiga macluumaadka (Google Docs).

Markaa, ka qayb qaado oo sannad dugsiyeedka wanaagsan !

Curtis Larsen
Iskuduwaha Hawlaha MMW
curtis.larsen@minnetonkaschools.org


ciyaaraha fudud

Ardayda ka qaybgalaysa ciyaaraha kooxdu waa inay bixiyaan foom jireed oo MSHSL saxeexan oo dhakhtar ah ka hor intaan la diwaangelin.

Foomka Jirka ee MSHSL


sida loo diiwaan geliyo

Dhammaan ardayda ka qaybqaata hawl kasta oo manhajka wadaagta ah waxay u baahan doonaan:

  1. Soo hel ciyaar, dhaqdhaqaaq ama dhawr hawlood oo ku xiiseeya.
  2. Bixi khidmadda ka qaybgalka hal mar sannadkii oo ah $50. Tani waxa ay dheer tahay khidmadda hawlqabadka, taas oo ku kala duwan hawlaha kala duwan.
  3. Dhammaan ka qaybgalayaasha ciyaartooyda ardaydu waa inay haystaan 'jismiga u-qalmitaanka isboortiga' ee faylka xafiiska caafimaadka. Waxay ku fiican yihiin saddex sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka.
  4. Isdiiwaangeli ama iska diwaangeli ciyaaraha(yada) ama hawlaha aad jeceshahay.

Fadlan hubi inaad akhrido macluumaadka diiwaangelinta ee hawlaha / hawlaha aad xiisaynayso ka hor inta aanad bilaabin nidaamka diiwaangelinta.

Halkan iska diwaangeli
MMW CIYAARAHA & HAWLAHA


naadiyada & tayeynta

mmw