Ka Hortagga Rabshadaha ee OLWEUS

Ardayda Minnetonka, shaqaalaha iyo macallimiinta ayaa si adag uga shaqeeya sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen jawiga bulsho iyo waxbarasho togan ee dugsi walba. Ilaalinta joogtada ah waxay si joogto ah u muujisay in iskuulada Minnetonka ay bixiyaan dhaqanka daryeelka iyo xushmadda taas oo muhiim u ah guusha ardayga. Si looga caawiyo joogteynta deegaankaas, iskuulada hoose ee Minnetonka waxay qaateen barnaamijka 'kahortaga cagajuglaynta' Olweus sanadkii 2010. Barnaamijyada loo adeegsaday adduunka oo dhan, barnaamijka Olweus (loogu dhawaaqo ol-va-us) wuxuu wax ka qabanayaa xoog-u-sheegashada dugsiga oo idil wuxuuna siiyaa carruurta iyo dadka waaweyn luqad caadi ah oo loogu talagalay in la wanaajiyo xiriirka asxaabta isla markaana laga dhigo iskuul aamin ah, meelo wanaagsan oo wanaagsan oo ay ardaydu wax ku bartaan oo ay ku horumariyaan.

Barnaamijka Ka-hortagga Xoog-sheegashada Olweus waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo xiriirka asxaabta isla markaana looga dhigo dugsiyo ammaan ah, meelo wanaagsan oo wanaagsan oo ay ardaydu wax ku bartaan oo ay ku horumariyaan. Yoolalka barnaamijka waxaa ka mid ah:

  • yaraynta dhibaatooyinka hada jira ee ugaarsiga ardayda
  • ka hortagga horumarka dhibaatooyinka cusub ee xoogsheegashada
  • gaarista xiriirka asxaabta wanaagsan ee iskuulka