badbaadada ardayda; hubinta asalka dembiyada; iskaa wax u qabso

Hubinta Taariikhda Tabarucaha

Dugsiga Degmada Minnetonka

Waad ku mahadsan tahay xiisahaada tabarucaada dugsiyadeena. Waanu qiimaynaa wakhtigaaga iyo kartidaada.

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la eego taariikhda dembiyada ee soo socda:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee kambaska (ay ku jiraan waayo-aragnimada farsamada, sida Tonka Online), laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati haysta.

Riix halkan si aad u bilowdo hubinta asalka!

Haddii shaki kaaga jiro, buuxi baaritaanka taariikhda (marka laga reebo shaqaalaha hadda)

Tabarucayaashu waxay u baahan yihiin oo kaliya inay sameeyaan baaritaanka asalka ah hal mar natiijaduna waxay la socon doontaa dhammaan carruurtaada xirfadahooda waxbarasho ee Dugsiyada Minnetonka. Marka, marka lagugu ogolaado habkayaga hubinta asalka ee iskaa wax u qabso, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad si iskaa wax u qabso ah u gasho mustaqbalka adoon mar kale marin nidaamka. Si aad wax u waydiiso in aad hore u haysatay jeegaraynta taariikhda iskaa wax u qabso oo nadiif ah, fadlan la xidhiidh kaaliyaha xafiiska ugu wayn ee dugsiga ilmahaaga.

Foomka hubinta asalka dembiilaha ee khadka tooska ah wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso oggolaansho hubinta asalka dembi ee kala duwan:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa jeeg diiwaanka dembiilaha galmoodka ee dhammaan 50 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Dembiyada SuperSearch: Dembi-raadis 47 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Raadraaca Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Wuxuu bixiyaa magaca, naanaysiyada, taariikhda ciwaanka 10ka sano, iyo dhammaan lambarrada badbaadada bulshada ee la xidhiidha shakhsiga. Wuxuu xaqiijiyaa in nambarka badbaadada bulshada uu ansax yahay, uu bixiyo sanadka la soo saarayo oo uu gobolku soo saaray.

Kharashka maamulka ee hubinta taariikh nololeedku waa $9.75 (lacag bixinta waa in lagu sameeyaa onlayn kaarka deynta ama debit). Khayraadka Dadku waxay dib u eegi doonaan natiijada hubinta taariikhda kasta. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaarka tabaruceyaasha si ay u codsadaan koobiga warbixintooda.

Waad ku mahadsan tahay wadashaqeyntaada inta aan sii wadeyno ilaalinta jawi waxbarasho oo badbaado leh oo ammaan ah ardaydeena.

Fiiro gaar ah: Shaqaalaha hadda ee Dugsiyada Minnetonka, mar hore ayaa laguu fasaxay inaad ka shaqeyso degmada, markaa uma baahnid inaad dhamaystirto hubinta taariikhda iskaa wax u qabso.