amniga ardayga; baaritaanka asalka dembiyada; iskaa wax u qabso ah

Baadhitaanada Taariikhda Tabaruca

Iskuulka Minnetonka

Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto iskaa wax u qabso iskuuladayada. Waxaan qiimeyneynaa waqtigaaga iyo kartidaada.

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan ubaahanahay hubinta asalka dambiyada waxyaabaha soo socda:

  • Tabaruce kasta oo ardayda ku weheliyo dibadda jaamacadda (yac, khiyaanooyinka safarada duulimaadka).
  • Tabaruce kasta oo mas'uul ka ah la shaqeynta ardayda jaamacadda, laakiin aan hoos imaaneyn kormeerka macallin shati leh.

Halkan guji si aad u bilowdo baaritaanka asalka!

Haddii aad ka shakisan tahay, buuxi baarista taariikh (marka laga reebo shaqaalaha hadda shaqeeya)

Tabaruciinta ayaa kaliya u baahan in ay baaraan taariikhda asalka hal jeer natiijooyinka ayaa daba socon doona dhammaan carruurtaada iyada oo loo sii marayo meheradda waxbarasho ee Iskuullada Minnetonka. Markaa, mar haddii lagu oggolaado hab-socodka baaritaanka tabarrucnimada tabaruc ahaan, waxaa laguu siidaayaa inaad mutaddawiciin noqoto mustaqbalka adiga oo aan hawsha dib uga dhicin. Si aad u weydiiso haddii aad horay u haysato baaritaanka asalka tabaruca ee nadiifka ah, fadlan la xiriir mid ka mid ah kaaliyaha xafiiska guud ee dugsiga ilmahaaga ama Kheyraadka Aadanaha ee 952-401-5014.

Foomka baaritaanka asalka ee internetka wuxuu kaa doonayaa inaad bixiso rukhsad baaritaano noocyo kala duwan oo asalka dembiyada ah:

  • Taariikhda Dembiyada Jinsiga ee Qaranka: Waxay bixisaa baaritaanka diiwaanka dembiilaha galmada ee dhammaan 50-ka gobol iyo marka lagu daro Degmada Columbia.
  • SuperSearch Dembi: Baaritaan dambiyeed 47 dowladeed oo lagu daray Degmada Columbia.
  • Raadinta Lambarka Amniga Bulshada: Waxay bixisaa magaca, magacyada, taariikhda cinwaanka 10 sano, iyo dhammaan nambarada amniga bulshada ee la xiriira shakhsiga. Wuxuu cadeeyaa in nambarka amniga bulshada uu shaqeynayo, uu siinayo sanadka soo saarista iyo gobolka la soo saaray.

Wax lacag ah lagaaama qaadayo baaritaanka asalka; waxaa lagu sameeyaa qarashka degmada macluumaadkana ilaalin doonaa qarsoodi. Xubnaha shaqaalaha Shaqaalaha waxay dib u eegi doonaan natiijooyinka baaritaanka asalka. Haddii ay jiraan wax walaac ah oo la xiriira natiijooyinka baaritaanka asalka, Human Resources ayaa si toos ah ula soo xiriiri doonta 24-48 saacadood gudahood ka dib markii natiijada la helo. Haddii aan lagula soo xiriirin 48 saacadood gudahood ka dib marka aad buuxiso foomka baaritaanka asalka, waxaad iska caddeysaa iskaa wax u qabso. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaar ikhtiyaar u ah tabaruceyaasha si ay u codsadaan koobi ka mid ah warbixintooda.

Waad ku mahadsantahay iskaashigaaga maadaama aan sii wadno inaan ilaalino jawi waxbarasho oo aamin ah oo aamin u ah ardaydeena.

Xusuusin: Shaqaalaha hadda shaqeeya ee Iskuullada Minnetonka, waxaa horeyba laguu cadeeyay inaad ka shaqeyso Degmada, markaa uma baahnid inaad dhameystirto baaritaanka asalka tabaruce.

Xiriir

Kheyraadka Aadanaha
952-401-5014