student safety; criminal background checks; volunteers

Jeegaga Asalka Tabaruca

Minnetonka School District

Thank you for your interest in volunteering in our schools. We value your time and talent.

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan ubaahanahay hubinta asalka dambiyada waxyaabaha soo socda:

  • Tabaruce kasta oo ardayda ku weheliyo dibadda jaamacadda (yac, khiyaanooyinka safarada duulimaadka).
  • Tabaruce kasta oo mas'uul ka ah la shaqeynta ardayda jaamacadda, laakiin aan hoos imaaneyn kormeerka macallin shati leh.

Click here to begin the background check!

If in doubt, complete a background check (except current employees)

Volunteers only need to do the background check once and the results will follow all of your children through their Minnetonka Schools educational career. So, once you have been approved through our volunteer background check process, you will be cleared to volunteer into the future without going through the process again. To inquire whether you already have a cleared volunteer background check on file, please contact either the main office assistant at your child's school or Human Resources at 952-401-5014.

Foomka baaritaanka asalka ee internetka wuxuu kaa doonayaa inaad bixiso rukhsad baaritaano noocyo kala duwan oo asalka dembiyada ah:

  • Taariikhda Dembiga Galmoodka Qaranka: Waxay bixisaa hubinta diiwaanka dembiilaha galmada ee dhammaan 50-ka gobol iyo marka lagu daro Degmada Columbia.
  • SuperSearch Dembi: Baaritaan dambiyeed 47 dowladeed oo lagu daray Degmada Columbia.
  • Raadinta Lambarka Amniga Bulshada: Waxay bixisaa magaca, magacyada, taariikhda cinwaanka 10 sano, iyo dhammaan nambarada amniga bulshada ee la xiriira shakhsiga. Wuxuu caddeeyaa in nambarka amniga bulshada uu shaqeynayo, uu siinayo sanadkii soo saaridda iyo gobolka la soo saaray.

There is no fee for you for the background check; it is done at the District’s expense and information will be kept confidential. Human Resources staff members will review the results of each background check. If there are any concerns regarding the results of a background check, Human Resources will contact you directly within 24-48 hours after receiving the results. If you are not contacted within 48 hours after filling out the background check form, you are clear to volunteer. The online form includes an option for volunteers to request a copy of their own report.

Waad ku mahadsantahay iskaashigaaga maadaama aan sii wadno inaan ilaalino jawi waxbarasho oo aamin ah oo aamin u ah ardaydeena.

Note: Current employees of Minnetonka Schools, you are already cleared to work in the District, so do not need to complete the volunteer background check.

Xiriir

Human Resources
952-401-5014