Cinwaanka I

Cinwaanka I waa barnaamij ay maalgaliso dawladda dhexe oo looga golleeyahay in lagu taageero ardayda sidii looga haqab tiri lahaa heerarka waxbarasho ee gobolka. Barnaamijyada waxbarashada caadiga ah ee minnetonka ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee barnaamijyada waxbarashadda caadiga ah, ee lagu siinayo adeegyadda ardayda loo aqoonsaday inay u baahan yihiin caawimaad xagga buuxinta heerka fasalka laga filayo.

Adeegyada cinwaanka 'Title I' waxaa laga heli karaa Iskuulada hoose ee Excelsior, Deephaven, iyo Scenic Heights Elementary Schools. Dugsi kastaa wuxuu sameeyaa qorshe lagu taageerayo barashada fasalka caadiga ah ee ardaydooda. Iskuulada helaya lacagaha 'Title I' waxay u shaqeeyaan sidii loo aqoonsan lahaa ardayda u baahan kaalmada waxbarashada, yoolal u dejiyaan, oo cabiraan horumarka ardayga.

Sidee ardayda loogu aqoonsadaa Cinwaanka I?

In kasta oo maalgelinta Cinwaanka I ay la xidhiidhayso tirada ardayda hesha cunto bilaash ah ama raqiis ah, kaqeybgalku wax shaqo ah kuma lahan xaaladda dhaqaale. Ardayda waxaa loo xushay inay helaan adeegyada Cinwaanka I iyadoo lagu saleynayo arrimo dhowr ah, oo ay kujiraan waxqabadka imtixaannada la dejiyay, qiimeynta fasalka, iyo ku-talinta macallinka. Cinwaanka I lama mid ah Tacliinta Gaarka ah.

Caawimaad noocee ah ayaa la bixiyaa?

Adeegyada Cinwaanka I waxaa bixiya shaqaale shati leh. Ardayda ayaa loo arki karaa si shaqsiyeed ama koox yar. Meelaha xirfadaha gaarka ah ayaa la bartilmaameedsadaa, taas oo ku xidhan baahiyaha ardayda. Taageeradani waa mid dheer oo ku jirta tilmaamaha ardayda ay ku qaataan fasalka guud ee waxbarashada.

Xaqa waalidku u leeyahay inuu ogaado

Adiga oo ah waalid / mas'uul ah arday dhigta dugsiga Title I, waxaad xaq u leedahay ...

  • Inaad ogaato aqoonta xirfadeed ee macallinka cunuggaaga.
  • Inaad ogaato goorta ilmahaagu haysto macallin beddelaad ah wax ka badan afar toddobaad iyo aqoonta aqooneed ee macallinka beddelaadda ah.
  • Si aad u ogaato sida dugsiga ilmahaaga loogu qiimeeyo buundooyinka imtixaanka gobolka.


Xiriir

Steve Urbanski
Agaasimaha Manhajka
steve.urbanski@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5109