Ciwaanka I

Ciwaanka I waa barnaamij uu federaalku maalgeliyo kaas oo ujeedadiisu tahay in lagu taageero ardayda si ay u buuxiyaan heerarka waxbarasho ee gobolka. Barnaamijka Ciwaanka I waxa uu kaabayaa barnaamijyada waxbarashada caadiga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, siinta adeegyada ardayda loo aqoonsaday inay u baahan yihiin kaalmo si ay u buuxiyaan heerka fasalka laga filayo.

Ciwaanka I aagga adeegyada laga heli karo Clear Springs, Deephaven iyo Tonka Online (e-learning). Dugsi kastaa waxa uu dejiyaa qorshe uu ku taageerayo waxbaridda fasalka caadiga ah ee ardaydooda. Dugsiyada helaya maalgelinta Ciwaanka I waxay u shaqeeyaan si ay u aqoonsadaan ardayda u baahan taageero waxbarasho, dejiyaan yoolal, iyo cabbiraan horumarka ardayga.

Sidee ardayda loogu aqoonsaday Title I?

In kasta oo maalgelinta Ciwaanka I ay la xidhiidho tirada ardayda hela cunto bilaash ah ama qiimo jaban, ka qaybqaadashadu shaqo kuma laha heerka dhaqaalaha. Ardayda waxaa loo doortaa inay helaan adeegyada Title I iyadoo lagu salaynayo dhowr arrimood, oo ay ku jiraan waxqabadka imtixaanada la jaanqaaday, qiimaynta fasalka, iyo talada macalinka. Ciwaanka I lama mid aha waxbarashada gaarka ah.

Kaalmo noocee ah ayaa la bixiyaa?

Adeegyada Title I waxaa bixiya shaqaale shati haysta. Ardayda waxaa loo arki karaa si gaar ah ama koox yar. Meelo xirfadeed oo gaar ah ayaa la beegsaday, iyadoo ku xiran baahida ardayda. Taageeradan waxa ay dheertahay waxbarida ay ardaydu ka helaan fasalka waxbarashada guud.

Xaqa waalidku u leeyahay inuu ogaado

Adigoo ah waalid/masuulka arday dhigta dugsiga Title I, waxaad xaq u leedahay...

  • Si aad u ogaato shahaadooyinka xirfadeed ee macalinka ilmahaaga.
  • Si aad u ogaato marka ilmahaagu haysto macalin ku-meel-gaar ah in ka badan afar toddobaad iyo shahaadooyinka macallinka beddelka ah.
  • Si aad u ogaato sida dugsiga ilmahaaga loogu qiimeeyay buundooyinka imtixaanka gobolka.

Xiriir

Steve Urbanski
Agaasimaha Manhajka
steve.urbanski@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5109