Gaadiidka

2023-24 Sannad Dugsiyeedka

Sahan ayaa loo diri doonaa qoysaska bisha Maajo si ay isaga diiwaan galiyaan basaska degmada gudaheeda. Wixii ka dambeeya Luulyo 1, la xiriir waaxda gaadiidka si aad isu diiwaan geliso.

Kharashka baska looma baahna in horay loo bixiyo sanad dugsiyeedka 2023-24. Ardayda in ka badan 2 mayl u jirta dugsiga ay dhigtaan wax lacag ah lagama qaadi doono. Ardayda 2 mayl u jirta waxa laga qaadayaa $100 ardaygii, oo ugu badnaan qoyskiiba $250. Kharashyada waxaa lagu qiimeyn doonaa Skyward bisha Noofambar. Ardayda MHS ee hesha ogolaanshaha baarkinka laguma meelayn doono bas.

Ku saabsan Gaadiidka

Dhammaan xubnaha bulshadu waa qayb ka mid ah kooxda badbaadada baska dugsiga waxayna samayn karaan isbeddel muhiim ah oo ku saabsan badbaadada ardayda markay fuulaan, raacaan oo ka baxaan basaska dugsiga. 

Adeegga baska waxa la bixiyaa marka ugu horraysa ee loo adeego. Si loo hubiyo in kaadhka baska la habayn doono oo la qaybin doono ka hor bilowga dugsiga, diiwaangelinta waa in lagu dhammeeyaa Helitaanka Qoyska ee Skyward ugu dambayn June 9

FIIRO GAAR AH : Goobaha basku istaago waxa laga yaabaa inay is beddelaan go'aanka degmada iyadoo lagu saleynayo diiwaangelinta baska iyo baahiyaha xaafadda dadka deggan. Isla joogsiga baska lama dammaanad qaadayo sannad ka sannad.

Ciwaanka deganuhu waxa uu in ka badan laba mayl u jiraa dugsiga

Xeerka gobolka Minnesota wuxuu farayaa in degmooyinka dugsiyadu ay bixiyaan gaadiid—lacag la'aan—dhammaan ardayda deegaanka ee ciwaanka deganigu u jiro in ka badan laba mayl dugsiga ay dhigtaan.

Ciwaanka deganuhu waxa uu dugsiga u jiraa in ka yar laba mayl

Degmadu waxay qiimaysaa kharashka gaadiidka baska ardayda cinwaankoodu ka yar yahay laba mayl dugsiga ay dhigtaan.

Kharashka gaadiidka sannadlaha ah waa $100 oo leh kharashka ugu badan qoyskiiba waa $250 sannadkii. Kharashka qoyska waxa lagu qiimayn doonaa Skyward ardayga ugu yar ee baska raacaya Oktoobar.

Ardayda furan

Degmadu ma siiso basas dheeraad ah ardayda dhigata dugsiyada furan; si kastaba ha ahaatee, waalidiintu way iska qori karaan baska degane ee ilmahoodu la kulmi karo oo raaci karo. Haddii joogsiga baska loo qoondeeyay uu dugsiga u jiro wax ka yar laba mayl, qoysaska furan ayaa la qiimayn doonaa kharashka gaadiidka baska (eeg kor).

Shaqooyinka baska dugsiga hoose, dhexe iyo sare

  • Shaqooyinka baska waxaa lagu soo diri doonaa boostada dhamaadka Agoosto.

Codsiyada Gaadiidka Kale

Haddii aadan ahayn qoyska aasaasiga ah oo aad u baahan tahay gaadiid kale, fadlan buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Xannaanada Carruurta, Kala beddelka, ama Foomka Gaadiidka Diiwaangelinta Furan .

Ardayda diwaan galinta furan ee isticmaali doona baska degmada waa inay buuxiyaan foomkan sanad walba, taasoo tusinaysa joogsiga baska ee ku yaala xuduudka degmada ee ardaygu isticmaali doono.


Ka wada shaqaynta si badbaado leh oo raaxo leh

Waa xaq arday kasta in loola dhaqmo si macquul ah oo ixtiraam leh haddii ay tahay dugsiga ama marka la saaran yahay baska dugsiga. Marka carqaladuhu ka dhacaan baska dugsiga waxay badanaa la xiriiraan dhaqanka ardayga. Arrimo ayaa ka dhalan kara natiijada ficilka hal arday, isdhexgalka arday badan ama isdhexgalka ardayda iyo darawalkooda. Waxaan jeclaan lahayn inaan si degdeg ah wax uga qabto arrimahan hab-dhaqanka, ka hor intaanay noqon dhibaato ka sii daran ama aanay gaadhin heerka dhibaataynta.

Sida caadiga ah, darawallada baska dugsigu way saxaan ama soo sheegaan dhaqanka sida ugu dhakhsaha badan ka dib marka la arko. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara waqtiyo ay dhacaan dhibaatooyin la xiriira dhaqanka kuwaas oo aan ku farxin ardayga, laakiin aan si sahal ah uga muuqan darawalka.

Fadlan ha ka waaban inaad ka warbixiso (oo ku dhiirigeli ilmahaaga inuu ka warbixiyo) dhacdooyinka dhibaataynta kuwaas oo laga yaabo inaynaan ku soo gaadhin dareenkayaga xidhiidhka maalinlaha ah.

Anagoo ka mid ah kooxdaada gaadiidka dugsiga, waxaa naga go'an hadafka ah inaan siino safar badbaado leh oo farxad leh dhammaan ardayda maalin kasta. Wadashaqeyntaada mar walba waa la qaddariyaa si aad gacan uga geysato gaaritaanka yoolkan.

ardayda baska fuula