Waalidnimo Ujeedo

Taxanaha Hadalka ee 2020-21


Hoolka Caafimaadka Maskaxda ee Magaalada: Baadhitaanka Caqabadaha Caafimaadka Maskaxda Inta lagu jiro COVID-19

Arbaco, Nofeembar 18, 2020 laga bilaabo 7: 00-8: 30 pm 

Ku soo biir Golaha La-talinta Caafimaadka Maskaxda ee Dugsiyada Minnetonka iyo Waalidka oo leh Ujeeddo Hadallo Ujeeddo Guddi taxane ah oo loogu talagalay munaasabad Hoolka Magaalada ah oo diiradda lagu saaray qaabab lagu taageerayo carruurta, dhallinyarada iyo qoysaska u socdaalaya baahiyaha caafimaadka maskaxda inta lagu jiro COVID-19 faafa. Intii lagu gudajiray munaasabada, kaqeybgalayaashu waxay maqli doonaan bandhigyo yaryar oo ka imanaya rugaha caafimaadka ee bulshada, dhaqtarka caruurta, shaqaalaha taageerada iskuulka iyo ardayda iyagoo bixiya aragtidooda iyo fikradahooda si ay u taageeraan wanaaga inta lagu jiro waqtigan adag.

Kulankaan waa la buuxiyay. 

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka mustaqbalka ayaa dhowaan la heli doonaa.