Qiimaynta iyo Warbixinta

Qiimaynta Rubric

Macalimiinta fasalada 2-5 waxay isticmaalaan afar-dhibcood, jaangooyooyin ku salaysan halbeeg (ama qalabka dhibcaha) marka ay qiimaynayaan waxqabadka bartilmaameedka la siiyay ee akhriska, xisaabta, sayniska, qorista iyo caafimaadka. Qoraalku wuxuu qeexayaa shuruudaha dhibcaha waxaana lagu muujiyay hoos.

Si aad u akhrido qoraalkan, ka bilow xagga hoose. Dhibcaha eber waxay u malaynayaan inaan waxba baran. Marka ay waxbarashadu ka sii socoto fikradaha ugu fudud ee gunta hoose ee qoraalka iyo fikradaha kakan ee sare ee cabbirka qoraalka, buundada ardaygu way kordhi doontaa. U fiirso in dhibcaha 3.0 ay ka dhigan tahay waxa aan fileyno in carruurtu ka ogaadaan waxa si cad loo baray. Dhibcaha ka sarreeya 3.0 waxay ka tarjumaysaa barashada oo dhaaftay filashooyinka; iyadoo la adeegsanayo fikrado iyo codsiyo ka baxsan wixii si cad loo baray.

Dhibcaha Rubric
Sharaxaada Rubric
4.0

Marka lagu daro Dhibcaha 3.0, waxay isticmaashaa fikrado iyo codsiyo ka baxsan waxa si cad loogu baray fasalka.

3.5

Marka laga soo tago waxqabadka Dhibcaha 3.0, qayb ahaan guul laga gaaray fikrado iyo codsiyo dhaafsiisan waxa sida tooska ah ugu jiray fasalka.

3.0

Ma jiraan khaladaad ama gaf weyn oo ku saabsan mid ka mid ah macluumaadka iyo/ama hababka (fudud ama adag) ee si cad loo baray.

2.5

Ma jiraan khaladaad waaweyn ama khaladaad ku saabsan tafaasiisha fudud iyo habka iyo aqoonta qayb ka mid ah fikradaha iyo hababka aadka u adag.

2.0

Ma jiraan khaladaad waaweyn ama khaladaad ku saabsan tafaasiisha fudud iyo hababka laakiin khaladaad waaweyn ama khaladaadyo la xidhiidha fikradaha iyo hababka aadka u adag.

1.5

Aqoonta qayb ka mid ah tafaasiisha fudud iyo hababka laakiin khaladaadka waaweyn ama khaladaadka ku saabsan fikradaha iyo hababka aadka u adag.

1.0

Caawinaad, faham qayb ka mid ah faahfaahinta iyo hababka fudud qaarkood iyo qaar ka mid ah fikradaha iyo hababka aadka u adag.

0.5

Caawinaad, faham qayb ka mid ah tafaasiisha iyo hababka fudud laakiin ma aha fikradaha iyo hababka aadka u adag.

0.0

Xataa iyadoo la kaashanayo, lama muujin wax faham ama xirfad ah.

Xuquuqda daabacaadda 2004. Marzano & Associates . Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen

Vimeo

Ka soo degaya Vimeo...
carruurta fasalka