Waxqabadka iyo Ciyaaraha fudud

Ku soo dhawow Ardayda iyo Qoysaska!

Waxaan ardayda u fidinaa fursado balaaran oo iskuulaad iyo isku xirnaan iyo fursado kobcin ah. Waxqabadka waa xilli xilliyeed iyo socda sanad dugsiyeedka oo dhan. Ciyaaraha fudud xilliyada caadiga ah waxay socdaan iskuulka kadib Isniinta ilaa Jimcaha qiyaas ahaan sideed todobaad. Hawlaha socda waxay caadi ahaan kulmaan asbuuciiba hal mar dhowr asbuuc, bilo ama sanad dugsiyeedka.

Waxaan ku dhiirigelineynaa arday walba inuu iska diiwaangaliyo ugu yaraan hal nashaad manhaj. Hawlaha wada-shaqeynta manhajku waa hab fiican oo wax looga barto wax cusub, lagu wanaajiyo kartida aad horey u laheyd oo saaxiibo cusub aad ku yeelato. Diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2020-21 wuxuu furmayaa Ogosto 5.

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan isdiiwaangalinta , la xiriir Jody Eischens, Asst. Isuduwaha Hawlaha:

Jody Eischens
Isuduwaha Hawlaha Kaaliyaha, MMW
jody.eischens@minnetonkaschools.org

Haddii aad u baahan tahay macluumaad gaar ah oo ku saabsan waxqabadka hoos ku taxan, dhagsii magaca waxqabadka oo aad la xiriirto la-taliyaha ku qoran dukumintiga macluumaadka (Google Docs).

Sidaas, ka qayb qaataan oo ay leeyihiin sanad dugsiyeed wanaagsan!

Curtis Larsen
Isuduwaha Hawlaha MMW


ciyaaraha fudud

Ardayda kaqeyb geleysa isboortiga kooxda waa iney siisaa dhakhaatiir saxiixan MSHSL Foomamka Jirka ah kahor diiwaangelintooda.

Foomka Jirka ee MSHSL


sida loo diiwaangaliyo

Dhamaan ardayda kaqeybqaata waxqabad kastoo manhajka ka mid ah waxay u baahan doonaan:

  1. Raadi isboorti, nashaad ama hawlo yar oo adiga dan kuu ah.
  2. Bixi khidmadda-hal-sano-hal sano ah $ 50. Tan waxaa sii dheer khidmada hawleed, oo ku kala duwan howlo kaladuwan.
  3. Dhammaan kaqeybgalayaasha ciyaaraha fudud ee ardaydu waa inay lahaadaan 'muuqaal mutaysad jimicsi' oo ay ku jiraan faylka xafiiska caafimaadka. Waxay ku wanaagsan yihiin seddex sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka.
  4. Is-qor ama isdiiwaangalinta isboortiga ama nashaadaadka aad jeceshahay.

Fadlan hubso inaad akhrido macluumaadka isdiiwaangalinta ee nashaadaadka / nashaadaadka aad xiisaynayso ka hor intaadan bilaabin hawsha diiwaangelinta.

DIIWAANGALINTA
MMW ATHLETICS & Waxqabadka


naadiyada iyo kobcinta

mmw