Iskuulka kadib

Waxaan siinaa barnaamijyo tacliin, kobcin iyo madadaalo kala duwan oo loogu talagalay ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarashada Beesha Minnetonka .

Tusaalooyinka fasalada waxaa ka mid ah:

  • Fanka
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Shataranjiga
  • Golf
  • LEGO League
  • Muusiga
  • umeerin

Si aad u heshid liis dhamaystiran oo fasalo ah iyo si aad isu diwaangeliso, booqo websaydka Waxbarashada Beesha Minnetonka .

Carruur dhoola cadeynaya