Iskuulka kadib

Waxaan bixinaa barnaamijyo kala duwan oo tacliin, kobcinta iyo barnaamijyo madadaalo oo loogu talagalay ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka .

Casharrada tusaalaha ah waxaa ka mid ah:

  • Farshaxanka
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Chess
  • Golf
  • Horyaalka LEGO
  • Muusig
  • Umeerin

Liisaska dhammaystiran ee fasallada iyo isdiiwaangalinta, booqo websaydhka Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka .