Barnaamijyada Waxbarashada Sare ee Dugsiga Hoose

Degmadeenu waxay shaqaalaysiisaa khabiir ku takhasusay waxbarashada sare (AL) ee dugsi kasta oo hoose. Isku duwaha Waxbarashada Sare wuxuu hogaamiyaa barnaamijyada Wings iyo baaritaanada madaxa banaan marka lagu daro barida kooxda iyo u adeegida kheyraadka macalimiinta fasalka caadiga ah.

Waxbarashada Sare waxay siisaa barnaamijyada iyo adeegyada soo socda ardayda iyo macalimiinta dugsiga hoose.

Barnaamijyada Kobcinta Waxbarashada Sare

carruurta fasalka

Xiriir

Diane Rundquist
Agaasimaha Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno