Dhamaadka simistarka

Dhammaadka simistarka 2022-23
 

Fasalka 12

Isniin Talaado Arbacada Khamiis Jimcaha
29 30 31

1

Finalka Senior
Xisaab, Ingiriis, FACS, Farshaxan, PE, EL, Caafimaadka

2

Finalka Senior
Sayniska, Barashada Bulshada, WL, Muusikada, Tech Ed, Comp Sci, Ganacsiga

5

Waayeelka Maalinta u dambaysa - Alaabta soo laabashada, tigidhka qalin-jabinta

10ka subaxnimo ee fasalada sare

6

Adeegga Sare

7

Adeegga Sare

8

12:40 galabnimo Dhamaadka Maalinta

7 pm Qalinjabinta

9

Maalinta U Danbaysa Shaqaalaha

10ka subaxnimo Kulanka Shaqaalaha

Fasalada 9-11

Isniin Talaado Arbacada Khamiis Jimcaha

5

Waayeel Maalinta U Danbaysa

6

Dib u eegis/MAST Finalka 1, 2

7

Dib u eegis/MAST Finalka 3, 4

8

Dhamaadka 5, 6

Siideynta hore

12:40 galabnimo Dhamaadka Maalinta

9

Maalinta U Danbaysa Shaqaalaha