Semester Finals

Semester-ka Koowaad ee Finalka 2019-20
 

Jadwalka

Arbaco, Janaayo 22, 2020

 

Khamiista, Janaayo 23, 2020    

 

Jimce,

 Janaayo 24, 2020

8:00 - 9:55

Waqtiga daraasadda / Waqti diyaarinta / Tijaabada Saacadda Saacadda

Waqtiga daraasadda / Waqti diyaarinta / Tijaabada Saacadda Saacadda

Mudada 1 Ugu Dambeysa

9:55 - 10:05

Jeex

Jeex

Jeex 

10:05 - 12:00

Muddada 2 Dhamaadka

Muddada 3aad Finalka

Muddada 4 Dhamaadka

12:00 - 12:45

Qado

Qado

Qado

12:45 - 2:40

Muddada 5 Dhamaadka

Muddada 6 Dhamaadka

Waqtiga Samaynta


Goobaha Qolka Tijaabinta:
Tijaabadu waxay ku jiri doontaa qolka 1302 laga bilaabo 7: 00-8: 00 AM subax walba 1/7 - 1/17.

Jadwalka

Arbaco, Janaayo 22, 2020

Khamiista, Janaayo 23, 2020             

Jimce, 

 Janaayo 24, 2020

7:00 - 8:00

Madal 

(laga bilaabo 7:45) 

Madal 

1302

8:00 - 10:05

Madal

Madal

1302

10:05 - 12:00

1302

1302

1302

12:00 - 12:45

1302

1302

1302

12:45 - 2:40

1302

1302

Madal