Finalka Semesterka

Finalka Semesterka Koowaad 2019-20
 

Jadwalka

Arbaco, Janaayo 22, 2020

 

Khamiis, Janaayo 23, 2020   

 

Jimco,

 Janaayo 24, 2020

8:00 - 9:55

Barashada / Waqtiga Diyaarinta / Imtixaanada Saacadaha Aaladda

Barashada / Waqtiga Diyaarinta / Imtixaanada Saacadaha Aaladda

Muddada 1 Ugu Dambeysa

9:55 - 10:05

Jebi

Jebi

Jebi 

10:05 - 12:00

Muddada 2aad

Muddada 3 Kama-dambaysta ah

Muddada 4 Kama-dambaysta ah

12:00 - 12:45

Qado

Qado

Qado

12:45 - 2:40

Muddada 5 Kama-dambaysta ah

Muddada 6 Kama-dambaysta ah

Waqtiga la isku qurxiyo


Goobaha Qolka Imtixaanka:
Tijaabadu waxay ku jiri doontaa qolka 1302 laga bilaabo 7: 00-8: 00 AM subax kasta 1/7 - 1/17.

Jadwalka

Arbaco, Janaayo 22, 2020

Khamiis, Janaayo 23, 2020             

Jimco, 

 Janaayo 24, 2020

7:00 - 8:00

Madal 

(laga bilaabo 7:45) 

Madal 

1302

8:00 - 10:05

Madal

Madal

1302

10:05 - 12:00

1302

1302

1302

12:00 - 12:45

1302

1302

1302

12:45 - 2:40

1302

1302

Madal