Jadwalka Diiwaangelinta Xanaanada

  • Ardayda xanaanada waa inay ahaadaan shan jir Sebtembar 1. Waalidiintu waxay codsan karaan soo gelitaan hore ee carruurta shan jirsanaysa Oktoobar 31keeda.
  • Baaritaanka Carruurnimada Hore : Baaritaankan waxaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'da dugsiga ka hor (da'doodu tahay saddex ilaa shan), ka hor intaysan gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horeba u dhammaystirtay baaritaanka Minnetonka, dhammaantiin waad diyaarsan tahay! Haddii baaritaankan lagu soo dhameeyay degmo kale, fadlan soo rar baarista Kooban ee ilmahaaga marka aad soo gudbiso shahaadada dhalashada iyo caddaynta cinwaanka inta lagu jiro diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baadhitaanka Carruurnimada Hore, halkan iska diwaangeli .
  • Diiwaangelinta khadka tooska ah ee qoysaska degan degmada Iskuulka Minnetonka hadda way furan tahay . Qoysasku waa inay diiwaan-geliyaan dhammaan carruurta gelaysa Kindergarten, xataa haddii walaalaha kale ay hadda ku qoran yihiin.
  • Xiriir dheeri ah oo ka imaanaya Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ayaa la diri doonaa Oktoobar. Waxa kale oo jiri doona fursado lagu booqdo dugsiyada Noofembar iyo Disembar . Tani waa marka aad u baahan doonto inaad go'aan ka gaarto dugsiga aad dooratay.
  • Wakhtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta dadka deegaanka ah si loo buuxiyo foomka diiwaangelinta khadka tooska ah waa Janaayo 15. Codsiyada dadka deegaanka waa la aqbali doonaa ka dib wakhtiga kama dambaysta ah, laakiin dugsiyada ama barnaamijyada doorashada koowaad waa la buuxin karaa.
  • Xilliga kama dambaysta ah ee codsiyada diiwaangelinta furan ee gobolka waa Janaayo 15. Codsiyada soo daaha waa la aqbali doonaa sida boosku u oggolaado. Qoysaska furan ee la ansixiyay waxay heli doonaan iimayl wata tilmaamo ku saabsan diiwaangelinta khadka.
  • Dugsiyadeena hoose waxa ay gu'ga gu'ga u qabtaan xaflad soo dhawayn ah oo loogu talagalay dhammaan ardayda dhigata dugsiga barbaarinta carruurta. Fadlan u fiirso iimaylkaga isgaadhsiin dheeri ah
  • Dhammaan qoysaska diiwaangashan waxay heli doonaan iimayl badhtamaha Agoosto bartamaheeda Waaxda Tignoolajiyada Minnetonka oo ay la socoto tilmaamo ku saabsan sheegashada koontada Skyward ee lacagaha qadada iyo wax ka badan.
Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno