Hagaha Shaqaalaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 154 xubnood

Tingting Alanen

Ciwaanka: Macallinka Xannaanada Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kelly Altic

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Taageerada Ardayga Waxbarashada Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Excelsior, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Jianwei Amand

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Amy Anderson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Lindsey Anderson

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kooxaha Kormeeraha, Kaaliyaha Dhaqanka Sahmiyadaha, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Excelsior
Iimayl:

Mark Asanovich

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Heather Baker

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Mashruuca Waxbarashada Sare Think Para, Baarista Waxbarashada Sare Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Iimayl:

Michael Bardwell

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Samuel Barnum

Ciwaanka: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jennifer Batalden

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Colleen Batz

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Andrew Bauer

Ciwaanka: Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Amy Bauman-Clays

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Waxbarashada Gaarka ah, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Excelsior
Iimayl:

Julianna Berger

Ciwaanada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah, Macalinka Naafada Caafimaadka Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Waxbarashada Gaarka ah
Iimayl:

Tammy Bhat

Ciwaanka: Xirfad-yaqaanka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Debra Black

Ciwaanka: Bartaha Luuqada Ingiriisiga Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Degmada oo dhan
Iimayl:

Eric Blackowak

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:

Joni Bloom

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah ee Para, Bas iyo Traffic Para, Kaaliyaha Barnaamijka Kobcinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Excelsior
Iimayl:

Nina Boguslawski

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Susan Bonnema

Ciwaanka: Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Francine Boyce

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Excelsior
Iimayl:

Kayla Bradley

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Art
Iimayl:

Mark Broten

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Megan Brown

Ciwaanka: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Yuusuf Brush

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Nicole Brush

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Erin Carcamo

Ciwaanka: Khabiirka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Warbaahinta
Iimayl:

Adrianna Carlson

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Ashley Carlson

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Shuang Caudill

Ciwaanka: Macallinka Xannaanada Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sirui Chen

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Asalkii la odhan ah Christesen

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nicole Cretzmeyer

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Stacy Decorsey

Ciwaanka: Madaxa Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Molly Dumalag

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kimberly Dunsmore

Ciwaanka: Fasalka Para-English Ktgn, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Clear Springs, Excelsior
Iimayl:

Elizabeth Dutton

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Amber Eichten Hustad

Cinwaanada: Qorshaynta Dhaqanka Para, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Alyssa Engdahl

Ciwaanada: Occ Therapist, Shahaadada Nbc-Ot
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Robert Ewing

Cinwaanada: Para Waxbarashada Gaarka ah, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para, Baska iyo Gaadiidka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Iimayl:

Robyn Farney

Ciwaanka: Fasalka Para-English Ktgn, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Clear Springs, Excelsior
Iimayl:

Na-Ling Faust

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Shiinees ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Kelly Fisher

Ciwaanka: Macallinka Wax-akhriska
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Julie Flemming

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Solveig Fredrickson

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Awood Sare
Iimayl:

Saaxiibada Katherine

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Art
Iimayl:

Maryan Jibriil

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Sarah Garibaldi

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Louisa Gerling

Ciwaanka: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Brooke Ghanbarzadeh

Ciwaanka: Shahaadada Caasha, Macalinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl: