Buugga Shaqaalaha

1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ka mid ah 199 qaybood

Erik Aamlid

Cinwaanada: Gaarka ah Ed Dabeecadda Para, Baska iyo Wadooyinka Para, Baska iyo Wadooyinka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Heer Sare, Awood Sare
Email:

Tingting Alanen

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada Caruurta Shiinaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Elizabeth Alley

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Alison Alowonle

Cinwaanada: Macalinka Navigator
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Navigator
Email:

Jianwei Amand

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macallin Shiine ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Lindsey Anderson

Cinwaano: Barashada Gaarka ah ee Baarayaasha, Kaaliyaha Habdhaqanka Baadhayaasha, Qolka / Goobta Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarshada Bulshada, Heer Sare
Email:

Annette Baker

Cinwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Baadhayaasha, Qolka / Goobta Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Minnewashta
Email:

Heather Baker

Cinwaanada: Baaritaanada Barashada Horukacsan Para, Mashruuca Barashada Horukacsan Fikirka Para, Kartida Sare / Madaxbanaanida Maalgashiga Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Awood Sare
Email:

Samuel Barnum

Cinwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahmiyeyaasha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Jennifer Batalden

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1aad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Amy Bauman-Claeys

Cinwaanada: Baska iyo taraafikada Para, Fasalka Para, Barashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarshada Bulshada, Heer Sare
Email:

Tammy Bhat

Cinwaanada: Xirfadleyda Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Debra Black

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadhayaasha, Barashada Luqadda Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Degmo Weyn
Email:

Eric Blackowiak

Cinwaanada: Xannaaneeyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Saldhigyada
Email:

Joni Bloom

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Kobcinta, Barashada Gaarka ah ee Barashada, Baska Iyo Baabuurta Wadooyinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarshada Bulshada, Heer Sare
Email:

Susan Bonnema

Cinwaano: Macallin Hadal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Elementary Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Francine Boyce

Cinwaanada: Kaaliyaha Xafiiska Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Elementary Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Excelsior
Email:

Austin Boyles

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Clear Springs Elementary, Excelsior Elementary, Minnetonka Community Center
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Makayla Bozoian

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Soar ee Barnaamijka, Bare Mashruuca Soar, Baraha Mashruuca Soar
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Sare, Sare
Email:

Mark Broten

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Christina Bruggman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda, Wanaagsan
Email:

Joseph caday

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Hoose Excelsior, Groveland Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Nicole caday

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Benjamin Canfield

Cinwaanada: Tababaraha Falaarta, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Erin Carcamo

Cinwaanada: Khabiirka Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Warbaahinta
Email:

Matthew Carlson

Cinwaanada: Macalinka Fanka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Qod
Email:

Tristan Carter

Cinwaanada: Gym Supervisor, Supervisory Para, Special Education Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Minnetonka Middle School East, Minnetonka Community Center
Waaxyaha: Waxbarashada Beesha, Dugsiga Dhexe Bariga, Excelsior
Email:

Shannon Choat

Cinwaanada: Caawiye Cunto, Lacag-qaade / Caawiye Cunto
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Adeegyada nafaqada
Email:

Dawn Christesen

Cinwaanada: Macallinka Fasalka 4aad, Macallinka Shaqada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Sare ee Fiican
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Macallinka Qaybta Gaarka ah ee loo qoondeeyay
Email:

Savannah Cretinon

Cinwaanada: Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Springs Springs, Excelsior
Email:

Tarah Cummings

Cinwaannada: Macallinka Dhallinyarada, Macallinka Kooxda Spec Assgt-Design
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Macallinka Qaybta Gaarka ah loo qoondeeyay, Waxbarashada Bulshada, Navigator
Email:

Stacy Decorsey

Cinwaanada: Maamulaha guud
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Michelle Dekker

Cinwaannada: La-habeeyay Phy Ed Teacher, La-qabsashada Phy Ed Macalinka
Goobaha: Clear Springs Elementary, Excelsior Elementary, Groveland Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center Center
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka, Waxbarashada Gaarka ah
Email:

Mary Deschamps

Cinwaanada: Navigator Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Maura Devanie

Cinwaanada: Ingiriisiga Oo Ah Macallinka Labaad Ee Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Excelsior, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Esl
Email:

Sarah Dittberner

Cinwaanada: Cilmu -nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Avery Drew

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Rebecca Drew

Cinwaanada: Barashada Gaarka ah ee Para, Baska Iyo Wadooyinka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Molly Dumalag

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Kimberly Dunsmore

Cinwaanada: Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Hanna Durkin

Cinwaanada: Fasalka Para, Fasalka 4 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Sare
Email:

Elizabeth Dutton

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Dugsiga Hoose Clear Springs, Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Excelsior
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Amber Eichten Hustad

Cinwaanada: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Hayley Ellingson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal, Fasalka Para
Goobaha: Clear Springs Elementary, Excelsior Elementary, Scenic Heights Elementary, Minnetonka Community Center
Waaxyaha: Waxbarshada Bulshada, Heer Sare
Email:

Alyssa Engdahl

Cinwaanada: Shahaadada Nbc-Ot, Dhakhtarka Occ
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Clear Springs Elementary, Excelsior Elementary
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Zoe Ericksen

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Mark Esch

Cinwaanada: Tababaraha Madaxa Kubada Cagta, Macalinka Jimicsiga Jirka, Qolka Miisaanka Supvr
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka, Waxbarashada Gaarka ah, Tababaraha 980, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:

Robert Ewing

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaaraha / Kormeerka Kormeeraha, Barashada Gaarka ah ee Gawaarida, Baska iyo Baabuurta Baabuurta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Excelsior
Email:

Janice Famalette

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email: