Nolosha Ardayga

Ka Qayb Qaado

Waxaa jira siyaabo badan oo looga qayb qaato Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaan bixinaa farshaxanno, cayaaraha fudud iyo barnaamijyo kobcin badan. Wax kastoo danahaaga ah, waxaa jira waxqabad adiga kuu ah!

Aqoonyahanno

Caawimaad ma u dooneysaa iPad-kaaga? Ma go’aansan karo casharrada la iska diiwaangelinayo? Marabtaa inaad ogaato imtixaanada imanaya? Baadh qaybtaan jawaabaha su'aalahan iyo kuwo kale.

Talaabooyinka Xiga

Isku dayida inaad xisaabiso noloshaada dugsiga sare kadib? Joogso Xarunta Kulliyadda iyo Xirfadda! Waxay ku deeqaan ilo iyo talo ku saabsan dhammaan xulashooyinka dugsiga sare kadib.

Waxqabadyada Ardayda