Nolosha Ardayga

Ka qaybqaado

Waxaa jira siyaabo badan oo looga qayb qaadan karo Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaan bixinaa fanka, ciyaaraha fudud iyo barnaamijyo badan oo kobcin. Wax kasta oo aad danaynayso, hawl baa kuu jirta!

Aqoonyahano

Ma raadinaysaa caawimo iPad-kaaga? Ma go'aansan kari la'dahay fasallada la iska diiwaangelinayo? Ma rabtaa inaad ogaato imtixaanada soo socda? Ka baadh qaybtan jawaabaha su'aalahan iyo kuwo kale.

Talaabooyinka Xiga

Isku day inaad ogaato noloshaada ka dib dugsiga sare? Joogso Kulliyada iyo Xarunta Shaqada! Waxay ku siinayaan agab iyo talo dhammaan xulashooyinkaaga dugsiga sare kadib.

Hawlaha Ardayga