Nolosha ardayga

Ka Qaybgal

Waxaa jira siyaabo badan oo looga qayb geli karo Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaan bixinaa farshaxanka, ciyaaraha fudud iyo barnaamijyo kobcinta. Wax alla wixii danahaaga ah, waxaa jira waxqabad adiga kugu saabsan!

Tacliinta

Caawimaad ma raadineysaa ipadkaaga? Miyaad go'aansan kartaa casharka aad iska diiwaangelinayso? Marabtaa inaad ogaato tijaabooyinka soo socda? Baadh qaybtaan si aad uga jawaabto su'aalahan iyo inbadan.

Talaabooyinka Xiga

Isku day inaad garato noloshaada dugsiga sare ka dib? Joogso Kuliyadda iyo Xirfadda! Waxay ku siinayaan ilo iyo talo dhammaan xulashooyinkaaga dugsiga sare kadib.

Waxqabadka Ardayda