Hawlaha

Had iyo jeer waxaa jira wax ka dhaca Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka!

Ardaydu waxay la kulmi karaan saaxiibo cusub, baran karaan xirfado cusub, jir ahaan caafimaad qabaan oo ay ka qayb qaadan karaan bulshada dugsigooda. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed iyo kuwo socda inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Intaa waxaa dheer, ardaydu waxay aad ugu dhowdahay inay galaan dhaqamo caafimaad qaba oo ay ku guulaystaan tacliin ahaan markay dareemaan inay ku xidhan yihiin dugsiga.

Madaxa Ciyaaraha MHS