Hawlaha

Had iyo jeer waxbaa ka jira Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka!

Ardaydu waxay la kulmi karaan saaxiibo cusub, waxay baran karaan xirfado cusub, caafimaad ahaan jir ahaaneed ayeyna lahaan karaan kana qeyb qaadan karaan bulshada dugsigooda. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed oo socda sannad dugsiyeedka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay u badan tahay inay ku dhaqmaan dabeecado caafimaad qaba oo ay ku guuleystaan tacliin ahaan markay dareemaan inay ku xiran yihiin dugsiga.

Madaxa Ciyaaraha MHS