Geedka Bixinta

Geedka Bixinta waa barnaamij ay bilaabeen waalidiinta iskaa wax u qabso ugu shaqeeya oo ogaadey in carruurta qaar ay dugsiga u imanayaan iyada oo aan qaar ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah la buuxinin. Kooxdayadu waxay ka bilaabatay Dugsiga Hoose ee Excelsior, laakiin waxaan ku sii fidinaynaa si wax looga qabto baahiyaha nolol maalmeedka aasaasiga ah ee MMW. Baahiyahaasi waxay ka koobnaan karaan dharka, cufnaanta cuntada ee qadada kulul, cunto fudud oo dugsiga ah, baahiyaha nadaafadda aasaasiga ah ee maalinlaha ah, kaararka hadiyadeed ee loo iibiyo dukaamada maxalliga ah (tusaale ahaan Cub Foods), raritaanka toddobaadlaha ah ee raashinka ICA, iwm.

Ujeedadayadu waa inaanu gargaar siinno carruurta si ay diyaar ugu yihiin inay wax bartaan. Waxaan rajeyneynaa inay tahay mid soo kordhin doonta si carruurta oo dhan ee MMW uga faa'iideysan doonaan.

Waa tan sida ay u shaqeyso:

  • Qofka shaqaalaha dugsiga / waalidka ayaa aqoonsan baahida loo qabo wuxuuna la xiriiraa la taliyayaasha.
  • Kadibna waxay la xiriiraan Geedka Bixinta.
  • Codsi Is-qoritaan Genius ayaa loo diraa dadka muujiyey inay danaynayaan caawinta.
  • Tabarucaada, ha ahaato mid lacageed ama shey gaar ah, waxaa lagu tuuraa iskuulka waxaana lataliyaha la siiyaa qoyska ku habboon.
  • Degmadu waxay la socon doontaa tabarucaada lacagta waxayna warqad u diri doontaa gurigaaga si loogu helo risiidhada cashuurta. Dhammaan tabarucyadu waa qarsoodi.

Hadaad ubaahantahay caawimaad cunugaaga fadlan la xiriir la-taliyaha iskuulka .

Ama, haddii aad jeceshahay in lagu daro emaylyada codsiyada loogu deeqo, fadlan la xiriir Nicole Durkee (ndurkee@me.com) ama Jan Hall (janthornehall@me.com)

mmw