Tusaha Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka

1 2 > muujinaya 1 - 20 kamid ah 31 xubnood

Allison Beck

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Jeffrey Bergeson

Cinwaannada: Hall Para, Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Sarah ugufiican

Cinwaannada: Caafimaadka Para, Macallinka Tababbarka Lifeguard, Isku-duwaha Barnaamijka Tababarka Lifeguard
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka, Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Nicole Burush

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Kate Butitta

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Harriette Chwialkowski

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Hannah Coil

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Kathleen Colville

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950

Jacqueline Dickens

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Ann Foss

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare, Xarunta Adeegga Degmadda, Iskuullada Dadweynaha Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Karla Hartmann

Cinwaanada: Kaaliyaha Xafiiska Adeegyada Caafimaadka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tracey Hickey

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Minnetonka Middle School West
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Gayle Hill

Cinwaanada: Para Para, Hall Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Guriga Meghan

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Ka Saar Dugsiga Hoose ee Springs, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Sara Johnson

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Julie Julius

Cinwaanada: Caafimaadka Para, Maqalka Iyo Isku Xidhka Aragtida
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Sare, Minnetonka Iskuulada Dadweynaha
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Heidi Koehnen

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Rhonda Kullman

Cinwaannada: Kalkaaliye Caafimaad Leysan oo Ruqsad Leh
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Annie Lumbar Bendson

Cinwaanada: Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Beyte Mcauley

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950