Buugga Adeegga Caafimaadka

1 2 > muujinaya 1 - 20 ee 30 ka xubnood

Molly Andrican

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Allison Beck

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Jeffrey Bergeson

Cinwaanada: Hall Para, Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Sarah Best

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Nicole caday

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Kate Butitta

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Harriette Chwialkowski

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Hannah Coil

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Kathleen Colville

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Clear Springs Elementary
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Jacqueline Dickens

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Brenna Healy

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Guriga Meghan

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Sara Johnson

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Clear Springs Elementary
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Heidi Koehnen

Cinwaanada: Para Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Rhonda Kullman

Cinwaanada: Kalkaaliye Caafimaad oo Shati Leh
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Annie Lumbar Bendson

Cinwaanada: Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Bey Mcauley

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Clear Springs Elementary
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Sarah Palmer

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Patrice Pieczynski

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Susan Rockers

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Sare ee Muuqaalka ah
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Qalabka caafimaadka