Tusaha Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka

1 2 > showing 1 - 20 of 32 constituents

Allison Beck

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Jeffrey Bergeson

Titles: Hall Para, Health Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Sarah Best

Titles: Health Para, Lifeguard Training Instructor, Lifeguard Training Program Coordinator
Locations: Minnetonka Community Education Center, Minnetonka Public Schools
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Nicole Brush

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Kate Butitta

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Locations: Minnetonka Public Schools
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Harriette Chwialkowski

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Bariga Dhexe ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Kathleen Colville

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950

Jacqueline Dickens

Titles: Nurse
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Ann Foss

Titles: Nurse
Locations: Scenic Heights Elementary, District Service Center, Minnetonka Public Schools
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Karla Hartmann

Titles: Health Services Office Assistant
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Tracey Hickey

Titles: Nurse
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Gayle Hill

Titles: Hall Para, Health Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Meghan House

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950

Sara Johnson

Titles: Nurse
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Julie Julius

Titles: Hearing And Vision Coord, Health Para
Locations: Excelsior Elementary, Minnetonka Public Schools
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Heidi Koehnen

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Rhonda Kullman

Titles: Licensed Practical Nurse
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Annie Lumbar Bendson

Titles: Health Services Coordinator
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Linda Martin

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Beth Mcauley

Titles: Nurse
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950