Tusaha Shaqaalaha Adeegga Caafimaadka

1 2 > muujinaya 1 - 20 ee 31 xubnood

Molly Andrican

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Allison Beck

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Jeffrey Bergeson

Ciwaanka: Hall Para, Health Para
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Sarah Best

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Nicole Brush

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Kate Butitta

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Kathleen Colville

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Jacqueline Dickens

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Brenna Healy

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Minnetonka Middle School East, Minnetonka Community Education Center
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Meghan House

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Michele Johnson

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Sara Johnson

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Heidi Koehnen

Ciwaanka: Health Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Rhonda Kullman

Cinwaanada: Kalkaaliso Dhaqaale oo Shati haysta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Annie Lumbar Bendson

Ciwaanka: Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Beth Mcauley

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Katelyn Morrison

Ciwaanka: Caafimaadka Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Kathryn Nigh

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bari
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5200

Sarah Palmer

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Patrice Pieczynski

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Iimayl:
Nambarada Taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Qalabka caafimaadka