Xuduudaha Dugsiga

Waxaan u adeegnaa qoysaska 10 bulshooyinka agagaarka harada Minnetonka. Magaalooyinka qaar waxaa ka shaqeeya laba ama ka badan oo degmo dugsiyeed. Qoysaska guri ka doonaya Degmada Dugsiga ee Minnetonka #276 waxaa lagula talinayaa inay xaqiijiyaan ciwaanka guri oo ay ogaadaan degmada iyo dugsiyada loo qoondeeyay ka hor intaysan saxiixin heshiiska la qabanayo. Ilaha kale ee xogtani waxay noqon karaan kuwo aan la isku halayn karin.

Xuduudaha Dugsiga Degmada Minnetonka si wanaagsan ayaa loo dhisay, mana fileyno in wax isbedel ah lagu sameeyo xuduudaha dugsiga mustaqbalka dhow.

Xaqiiji Ciwaanka Deganaanshaha

Dugsiyada Hoose
Waxaan leenahay lix goobood oo dugsi hoose ah oo loogu talagalay lixda dugsi hoose ee xaafaddeena. Isticmaal khariidaddayada degmada isdhexgalka si aad u aqoonsato aagga ka qaybgalida ciwaanno gaar ah.

Dugsiyada Dhexe
Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga iyo Dugsiga Dhexe Minnetonka Xuduudaha dugsiga galbeed waxay la socdaan xuduudaha dugsiga hoose. Ardayda Dugsiga Hoose ee Deephaven, Groveland iyo Scenic Heights waxay aadi doonaan Dugsiga Dhexe ee Minnetonka. Ardayda Dugsiga Hoose ee Clear Springs, Excelsior iyo Minnewashta waxay dhigan doonaan Dugsiga Dhexe ee Minnetonka.

Dugsi sare
Degmo hal dugsi ka kooban tahay, dhammaan ardayda Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay dhigtaan Dugsiga Sare ee Minnetonka ee fasallada 9-12.

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Wax dheeri ah baro

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .