Soohdimaha Iskuulka

Waxaan u adeegnaa qoysaska 10 bulsho oo ku wareegsan harada Minnetonka. Magaalooyinka qaar waxaa u adeega laba ama ka badan degmo dugsiyeed. Qoysaska doonaya inay guri ka dhigtaan Degmada Dugsiga ee Minnetonka Degmada # 276 waxaa lagula talinayaa inay hubiyaan cinwaanka degenaanshaha ayna ogaadaan degmada iyo dugsiyada loo qoondeeyay ka hor inta aysan saxiixin heshiis khasab ah. Ilaha kale ee macluumaadkan waxay noqon karaan kuwo aan lagu kalsoonaan karin.

Xuduudaha Degmada Dugsiga Minnetonka si wanaagsan ayaa loo dhisay, mana rajeynayno wax isbedel ah oo ku saabsan xuduudaha dugsiga mustaqbalka dhow.

Hubi Cinwaanka Degenaanshaha

Dugsiyada Hoose
Waxaan leenahay lix meelood oo kaqeybgalka dugsiga hoose ah ee lixda xaafadood ee dugsiga hoose. U adeegso khariidadeena degmada ee is-dhexgalka ah si aad ugu aqoonsato aagga ka-qaybgalka adresyada gaarka ah.

Dugsiyada Dhexe
Dugsiyada Dhexe ee Minnetonka Bariga iyo Dugsiyada Dhexe ee Minnetonka Xuduudaha iskuulka Galbeed waxay la jaan qaadayaan xuduudaha dugsiga hoose. Ardayda Dugsiyada Hoose ee Deephaven, Groveland iyo Scenic Heights waxay xaadiri doonaan Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga. Clear Springs, Excelsior iyo Minnewashta Elementary waxay xaadiri doonaan Minnetonka Middle School West.

Dugsi sare
Degmo dugsi sare ah, dhammaan ardayda Degmada Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay xaadiraan Dugsiga Sare ee Minnetonka fasalada 9-12.

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka

Wax dheeri ah baro

La Xisaabtan Ardayga

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .