Diiwaangelinta

Ardaydu waxay diiwaangelin doonaan xulashooyinka ay doorteen ee dugsiga inta lagu jiro La-talinta usbuuca Febraayo 25. Daaqada diiwaangelinta Skyward ayaa sii furnaan doonta illaa 4:00 pm ee Maarso 1.

Hagaha Diiwaangelinta

Su'aalo?
Ka wac xafiiskayaga tilifoonka 952-401-5209

Qaatayaasha Abaalmarinta Tacliinta ee Madaxweynaha