Diiwaangelinta

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha

Ardaydu waxay iska diiwaangelin doonaan xulashooyinkooda dugsi inta lagu jiro Tilmaamaha usbuuca Febraayo 25. Daaqadda diiwaangelinta ee Skyward waxay furan doontaa illaa 4-ka fiidnimo ee Maarso 1.

Tilmaanta isdiiwaangelinta 2019-20

Su'aalo?
Ka wac xafiiska hagista ee 952-401-5209