Kheyraadka waalidka

Xidhitaanka rinjiyeynta midabka leh oo aan caadi ahayn

Hoos waxaad ka helaysaa xiriiriyeyaal waxtar leh iyo ilaha la xiriira ECSE ee Minnetonka:

  • Su'aalaha la isweydiiyo: Jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore ee Minnetonka.
  • Kalandarka ECSE : Jadwal kaalandar ah oo muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka 2017-18.
  • Xaaladda Qaaliga ah : Waa barnaamij guur-guura oo qoysaska ku xidha barayaasha iyo bixiyeyaasha daryeelka carruurta aaladda kasta.
  • ECFE / Dugsiga barbaarinta : Macluumaadka ku saabsan dugsiga xannaanada ee Minnetonka, waa qeyb ka mid ah Degmadda Iskuulka Minnetonka ee la wadaaga ballan qaadyada heerka fasalka, heer sare heerka ku saleysan carruurta.
  • Iga Caawi Kobcinta : Iga Caawi Kobcinta waa barnaamij ka dhexeeya hay'ad ka dhexeysa gobolka Minnesota oo ay iskaashanayaan ururada iyo wakaaladaha gobolka oo dhan.
  • Baadhitaanka Caruurnimada Hore : Baadhitaan bilaash ah oo fudud oo ah sida ay carruurtu u korayaan oo u koraan, ugu fiican ee lagu dhammaystiro da'da saddex jirka.
  • Adeegyada Taageerada Ardayga : Dulmar guud oo ku saabsan adeegyada ay bixiso waaxda Adeegyada Taageerada Ardayda ee Minnetonka.
  • Degmadda Minnetonka App: Waa barnaamij guur-guura oo muujinaya wararkii iyo ogeysiisyadii ugu dambeeyay ee dhammaan cayaaraha Minnetonka, riwaayadaha, naadiyada iyo si ku-habboon ugu habboon aaladda gacanta ee aad ugu jeceshahay.

Xiriir

Angie Kleinedler
Isuduwaha ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org

Khadka xafiiska / Khadka Imaanshaha:
952-401-6806 (Telefoon)
952-401-4022 (Fakis)

Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
4584 Wadada Vine Hill
Deephaven, MN 55331