Kheyraadka waalidka

Xidhitaanka rinjiyeynta midabka leh oo aan caadi ahayn

Hoos waxaad ka helaysaa xiriiriyeyaal waxtar leh iyo ilaha la xiriira ECSE ee Minnetonka:

  • Su'aalaha La Isweydiiyo : Jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore ee Minnetonka.
  • Kalandarka ECSE : Jadwal kaalandar ah oo muujinaya taariikho muhiim ah sanad dugsiyeedka 2017-18.
  • Xaaladda Qaaliga ah : Waa barnaamij guur-guura oo qoysaska ku xidha barayaasha iyo bixiyeyaasha daryeelka carruurta aaladda kasta.
  • ECFE / Preschool : Macluumaadka ku saabsan dugsiga xannaanada ee Minnetonka, waa qeyb ka mid ah Degmadda Iskuulka Minnetonka ee la wadaaga ballan qaadka fasalka heer sare, heer sare ee ku saleysan carruurta.
  • Iga Caawi Kobcinta : Iga Caawi Kobcinta waa barnaamij ka dhexeeya hay'ad ka dhexeysa gobolka Minnesota oo ay iskaashanayaan ururada iyo wakaaladaha gobolka oo dhan.
  • Baadhitaanka Caruurnimada Hore : Baadhitaan bilaash ah oo fudud oo ah sida ay ilmuhu u korayaan oo u koraan, ugu fiicnaana loo dhammaystiro da'da saddex jirka.
  • Adeegyada Taageerada Ardayga : Dulmar guud oo ku saabsan adeegyada ay bixiso waaxda Adeegyada Taageerada Ardayda ee Minnetonka.
  • Barnaamijka Degmadda Minnetonka: Waa barnaamij guur-guura oo muujinaya wararkii iyo ogeysiisyadii ugu dambeeyay ee dhammaan cayaaraha Minnetonka, riwaayadaha, naadiyada iyo si ku-habboon ugu habboon aaladda gacanta ee aad ugu jeceshahay.

Xiriir

Angie Kleinedler
Isuduwaha ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org

Xarunta / Khadka Imaanshaha:
952-401-6806 (Telefoon)
952-401-4022 (Fakis)

Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
4584 Wadada Vine Hill
Deephaven, MN 55331