Qoysaska Xanaanada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan mid ka mid ah waayo-aragnimada Kindergarten ee ugu wanaagsan Minnesota. Hadafkayaga koowaad waa inaan ku dhiirigelino carruurta inay jeclaadaan waxbarashada iyada oo loo marayo xeeladaha waxbaridda bulshada iyo dareenka. Manhajkeena adag waxa uu dheellitirayaa fir-fircooni, ciyaar-farxad leh, wax-barasho gacan-ku-ku-ool ah iyo barasho kooxeed, yar iyo weynba oo loogu talagalay in lagu kobciyo xirfadaha tacliimeed ee hore iyo kor loogu qaado horumarka bulshada.

Soo deji Buug-yaraha Xanaanada

Minnewashta Kindergarten Tour

Ka soo degaya Vimeo...

Qorshaha Kooxda ee Dalxiiska Dugsiga

Waxaan ku sameyneynaa safarro dugsi oo ku yaal Minnewashta, waxaadna ballansan kartaa adigoo la xiriiraya Kaaliyaha Xafiiska Madaxa ee Minnewashta, Carol Johnson 952-401-5500 ama carol.johnson@minnetonkaschools.org Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelineynaa inaad dib u eegto agabyada soo socda si aad u ogeysiiso go'aankaaga ku saabsan Xannaanada fursadaha ubadkaaga:

Baarista Carruurnimada Hore

Baaritaankan waxaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'da dugsiga ka hor (da'doodu tahay saddex ilaa shan), ka hor intaysan gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horeba u dhammaystirtay baaritaanka Minnetonka, dhammaantiin waad diyaarsan tahay! Haddii baaritaankan lagu soo dhameeyay degmo kale, fadlan soo rar baarista Kooban ee ilmahaaga marka aad soo gudbiso shahaadada dhalashada iyo caddaynta cinwaanka inta lagu jiro diiwaangelinta.

Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baadhitaanka Carruurnimada Hore, halkan iska diwaangeli .

Sahmiyayaal (Daryeelka Carruurta)

Barnaamijyada daryeelka ilmaha tayada sare leh ee dugsiga ka hor iyo ka dib ee carruurta da'doodu tahay saddex ilaa fasalka shanaad.

Wax badan ka baro Explorers .

Liiska Hubinta Qoyska Cusub

Haddii aad ku cusub tahay Dugsiyada Minnetonka (qoyska degan ama qoyska la oggolaaday ee diiwaangashan), waxa laga yaabaa in aad is waydiiso waxa aad samayn lahayd. Hoos waxaan ku soo diyaarinay liiska agabka waxtarka leh ee waalidiinta ardayda ku cusub Minnetonka, hadday tahay xanaanada, dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsiga sare.

Eeg liiska hubinta qoyska cusub .

Qaybtan


Xiriir

Cindy Andress
Maamule
cindy.andress@minnetonkaschools.org
952-401-5503

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno

carruurta fasalka