Qoysaska Xanaanada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu fiican ee xanaanada caruurta ee Minnesota. Hadafkeena koowaad waa inaan ku dhiirrigelino carruurta inay jeclaadaan barashada iyadoo loo marayo xeeladaha waxbaridda bulshada iyo shucuurta. Manhajkeena adag wuxuu isku dheelitiraa firfircooni, ciyaar, gacan qabasho barasho shaqsi, waxbarid yar iyo koox weyn oo loogu talagalay in lagu kobciyo xirfadaha tacliimeed ee hore loona hormariyo horumarka bulshada.

Soo Degso Buugga Xannaanada

Socdaalka Virtual ee Xanaanada caruurta ee Minnewashta

Laga soo rarayo Vimeo ...

La cusbooneysiiyay Qorshaha Kooxda ee Dalxiisyada Dugsiyada

Xayiraadaha COVID awgood, sanad dugsiyeedkan, ma sameynayno booqashooyinkeenii caadiga ahaa ee dugsiga. Taabadalkeed, waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda:

Baaritaanka Carruurnimada Hore

Baadhitaankan ayaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'doodu tahay dugsiga barbaarinta (da'doodu tahay saddex illaa shan jir), ka hor intaanay gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horey u dhammeystirtay baaritaanka iyada oo loo marayo Minnetonka, waad wada diyaar tahay! Haddii baadhitaankan lagu dhammaystiray degmo kale, fadlan soo-koobidda Soo-koobidda Baadhitaanka ilmahaaga marka aad gudbineyso shahaadada dhalashada iyo caddeynta cinwaanka xilliga diiwaangelinta.

Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baaritaanka Carruurnimada Hore, halkan iska qor .

Sahamiyayaal (Daryeelka Ilmaha)

Tayo sare barnaamijyada daryeelka caruurta kahor iyo kadib iskuulka ee loogu tala galay caruurta da'doodu tahay seddex ilaa fasalka shanaad.

Waxbadan ka baro Naadiga Baadhayaasha .

Liiska Hubinta Qoyska Cusub

Haddii aad ku cusub tahay Dugsiyada Minnetonka (qoyska deggan ama qoys diiwaangashan oo la oggol yahay), waxaa laga yaabaa inaad naftaada weydiiso waxa xiga ee aad sameynayso. Hoos waxaan ku soo uruurineynaa liistada kheyraadka waxtarka u leh waalidiinta ardayda ku cusub Minnetonka, ha ahaadaan xanaanada, dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsiga sare.

Eeg Liiska Hubinta Qoyska Cusub .

Qeybtaan


Xiriir

Cindy Andress
Maamulaha
cindy.andress@minnetonkaschools.org
952-401-5503

U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno