Special Events and Projects

Barnaamijyada iyo Soo Degsashada

Daryeelka iyo Dayactirka

 

Lumay, La Xaday ama Waxyeello Soo Gaartay

 

Tilmaamaha Dejinta

 

 Qaybta 504

 

 Qaybta 504 Su'aalaha

 

Barashada Ingiriisiga (EL)

Rugta Talaalka

 

Welwelka Caafimaadka Xaaladaha Joogtada ah

 

Guri guri

 

Cinwaanka IX Taageerada Shaqaalaha Dugsiga Taageerada Waalidka ee Dheeraadka ah
Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda

A Better Society
We work with community leaders and take new social ideas, incubate them, and scale them into sustainable projects. We provide guidance, resources, and a collaborative network to help their ideas become reality. Volunteers can assist with Project Life-Cycle events and other outreach events in the West Metro.