Adeegyada Dugsiga Sare

Shaqo koorso horumarsan ayaa lagu bixiyaa MHS ee ardayda horumarkooda akadeemiyadeed ama danahooda u oggolaadaan loolan dheeraad ah. Buug-ga Koorsada Koorsada Koorsada , ka raadi qaab-dhismeedkaan:

  • Maamuusayaal (Ingiriis, Xisaab, Saynis, Cilmiga Bulshada, Luqadaha Adduunka iyo Dhismaha Luuqadda Adduunka)
  • Meelaynta Sare (AP)
  • International Baccalaureate (IB) Barnaamijka Dibloomada ama koorsooyinka IB shaqsiyeed
  • U horseed mashruuca (PLTW)
  • Minnetonka Research waa fursad cilmi baaris dhab ah loogu talagalay ardayda dhammeystiray dhammaan shuruudaha sayniska asaasiga ah iyo koorsada sayniska AP ama IB (habka dalabka).
  • Tonka Online waxay bixisaa koorsooyin Meelayn Sare oo badan
  • VANTAGE wuxuu isku daraa koorsooyinka AP ama IB iyo manhaj gacanta ku haya, mashruuc ku saleysan mashruuc.


Xiriir

La-taliyayaasha MHS
952-401-5811


Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno


Xiriirimaha Laxiriira


Kheyraadka