Adeegyada Dugsiga Sare

Shaqo koorso heer sare ah ayaa laga bixiyaa MHS ardayda horumarkooda tacliineed ama danahooda ay u ogolaadaan tartan dheeri ah. Buugga koorsada Skipper Log , ka raadi tilmaamahan:

Sawirka Kooxda Warqadaha Waxbarashada

Xiriir

La-taliyayaasha MHS
952-401-5811


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno


Xiriirinta La Xiriira


Khayraadka