Cilmi-baarista Minnetonka

Cilmi-baarista Minnetonka waxay siisaa fursad ay ku daba-galaan cilmi-baaris dhab ah oo ay horseedaan su'aalahooda iyo danahooda. Isku xidhka ardayda iyo hogaamiyayaasha tacliinta iyo warshadaha, barnaamijkani waxa uu dhiiri galin doonaa oo hagi doonaa ardayda marka ay horumariyaan Xirfadaha Qarniga 21aad (xidhiidhka, fikirka muhiimka ah, hal-abuurka, iskaashiga). Ardaydu waxay ka tagi doonaan barnaamijka iyaga oo diyaar u ah inay galaan koorsooyin jaamacadeed oo adag iyo xirfado horumarsan oo dhinacyada weydiinta ah.
 

Liiska koorsada

Cilmi-baarista Minnetonka 1

Koorsada: # 3100, S1
Koorsada: # 3102, S2
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 10, Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha: Si guul leh u dhammaystirka koorsada AP ama IB ee aagga cilmi-baarista loogu talagalay. Ardaygu waa in uu ku gaadhay 3 ama ka sareeya Imtixaanka AP ama 4 ama ka sare ee imtixaanka IB, ee la xidhiidha cilmi baadhista loogu talo galay.

Ardeydu waxay baran doonaan habka iyo inay ku lug yeeshaan cilmi-baaris asalka ah mawduuca ay doorteen. Ardeydu waxay dib u eegi doonaan oo tarjumi doonaan cilmi-baarista la daabacay, waxay horumarin doonaan su'aalaha cilmi-baarista, oo ay abuuri doonaan qorshe tijaabo ah habka cilmi-baarista.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan Cilmi-baarista Sayniska I
Cilmi-baarista Minnetonka 2

Koorsada: #3104, S1
Koorsada: # 3106, S2
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha: Si guul leh u dhammaystirka Cilmi-baarista #3100 iyo #3102 iyo talada macalinka Cilmi-baarista I. 

Koorasku wuxuu siinayaa ardayda ka qaybqaatay cilmi baarista I fursad ay ku dheereeyaan cilmi-baaristooda, horumariyaan dariiqooyin cusub iyo faham, oo ay ku dabaqaan waxbarashadooda xaalado cusub oo adag.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan Cilmi-baarista Sayniska II
Shaybaarka Cilmi-baarista ee Minnetonka