Sahamiyayaal

Sahamiyeyaashu waa barnaamij tayo sare leh oo daryeelka carruurta ah oo loogu talagalay ardayda da'da dugsiga gaadhay ilaa fasalka 5aad. Ardaydu waxay wax ku bartaan waxqabadyo badan oo kala duwan sida farshaxanka, muusiga, mashaariicda sayniska, cunto karinta, ciyaaraha, qorista, akhriska, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kombiyuutarada, ku tababbarka xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah iyo inbadan. Waxaa jira isku dheelitirnaanta fursadaha waxqabad oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar iyo xulashooyin shaqsiyeed.

Sahmiyeyaasha waxaa bixiya Minnetonka Community Education. Fadlan booqo boggooda internetka wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad isdiiwaangaliso.

Baarayaasha Club Kids dhoola