Manhajyada Dheeraadka ah

Cusboonaysiinta Xagaaga

MMW 2023 Fall Sports waxa ay furmi doontaa isdiiwaan galinta bisha Agoosto. Jody Eischens waxay diyaar u noqon doontaa inay kaga jawaabto su'aalaha diiwaangelinta iimaylka oo ay gasho jimicsiga jimicsiga laga bilaabo Luulyo 31-keeda. Dhammaan waxqabadyada kale waxay furmi doonaan ka dib marka dugsigu bilaabo Sebtembar iyo marka hawlahaas la helo. Raadi ogeysiisyada Schoology inta lagu jiro sannad dugsiyeedka.

Soo Dhawoow Ardayda iyo Qoysaska!

Waxaan siinaa fursado badan oo kala duwan oo manhajka wadaaga ah iyo fursadaha kobcinta ardayda. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed iyo kuwo socda inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Ciyaaraha xilliyeedka sida caadiga ah waxay socdaan dugsiga ka dib Isniinta ilaa Jimcaha ilaa siddeed toddobaad. Hawlaha socda badanaa waxay kulmaan hal mar toddobaadkii dhowr toddobaad, bilo ama sannad dugsiyeedka oo dhan.

Waxaan ku dhiirigelinaynaa arday kasta inuu isu diiwaan geliyo ugu yaraan hal waxqabad oo manhajka ah. Waxqabadyada manhajka wadaaga ah waa hab fiican oo lagu sahamiyo wax cusub, lagu horumariyo kartida aad hore u leedahay oo aad u samaysato saaxiibo cusub .

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan diiwaangelinta , la xiriir Laura Murtha, Kaaliyaha Diiwaangelinta Hawlaha:

Laura Murtha
Kaaliyaha Diiwaangelinta Hawlaha MMW
mmw.activities@minnetonkaschools.org

Haddii aad u baahan tahay macluumaad gaar ah oo ku saabsan hawl hoos ku taxan, guji magaca hawsha oo la xidhiidh la taliyaha ku qoran dukumeentiga macluumaadka (Google Docs).

Markaa, ka qayb qaado oo sannad dugsiyeedka wanaagsan !

Curtis Larsen
Iskuduwaha Hawlaha MMW
curtis.larsen@minnetonkaschools.org


ciyaaraha fudud

Ardayda ka qaybgalaysa ciyaaraha kooxdu waa inay bixiyaan foom jireed oo MSHSL saxeexan oo dhakhtar ah ka hor intaan la diwaangelin.

Foomka Jirka ee MSHSL


sida loo diiwaan geliyo

Dhammaan ardayda ka qaybqaata hawl kasta oo manhajka wadaagta ah waxay u baahan doonaan:

  1. Soo hel ciyaar, dhaqdhaqaaq ama dhawr hawlood oo ku xiiseeya.
  2. Bixi khidmadda ka qaybgalka hal mar sannadkii oo ah $50. Tani waxa ay dheer tahay khidmadda hawlqabadka, taas oo ku kala duwan hawlaha kala duwan.
  3. Dhammaan ka qaybgalayaasha ciyaartooyda ardaydu waa inay haystaan 'jismiga u-qalmitaanka isboortiga' ee faylka xafiiska caafimaadka. Waxay ku fiican yihiin saddex sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka.
  4. Isdiiwaangeli ama iska diwaangeli ciyaaraha(yada) ama hawlaha aad jeceshahay.

Fadlan hubi inaad akhrido macluumaadka diiwaangelinta ee hawlaha / hawlaha aad xiisaynayso ka hor inta aanad bilaabin nidaamka diiwaangelinta.

Halkan iska diwaangeli
MMW CIYAARAHA & HAWLAHA


Jirdhiska Ciyaaraha Loo Baahan Yahay- Ma ogtahay?

  • Waa inaad fayl ku haysaa jir u-qalmitaanka ciyaaraha si aad iskaga diiwaan geliso ciyaaraha MMW.
  • Jirku wuxuu dhacaa 3 sano kadib taariikhda imtixaanka. Macluumaad ayaa laga heli karaa Skyward ee hoosta tabka Caafimaadka si aad u aragto Physical-ka hadda ku jira faylka iyo taariikhda imtixaanka.
  • Warbixinta tallaalku macnaheedu maaha in dhakhtarkaagu u fasaxay ardaygaaga ciyaaraha. Dugsigu wuxuu u baahan yahay fasax ka-qaybgal isboorti oo gaar ah.
  • Waxaa jira dib u dhac 24 saac ah laga bilaabo wakhtiga Jismiga la geliyo Skyward, ilaa wakhtiga jidhku ku shubayo nidaamka diiwaangelinta. Fadlan horay u sii qorsheyso.
  • Si caddaalad ah dhammaan ka qaybgalayaasha, ma hayno dhibco haddii shuruudaha jidheed aan la buuxin wakhtiga diiwaangelinta ciyaaraha ee leh xaddid ka qaybqaadashada.

Fiisigiska waxaa soo gudbin kara:

Iimayl: mmw.healthoffice@minnetonkaschools.org
Fakis: 952-401-5350
Qof ahaan: Ku socota Xafiiska Caafimaadka MMW


naadiyada & tayeynta

mmw