Manhajyo Dheeraad ah

Soo Dhaweyn Ardayda iyo Qoysaska!

Waxaan u fidinaa ardayda fursado badan oo manhaj isku mid ah iyo kobcin. Waxqabadyadu waa kuwo xilliyeed oo socda sannad dugsiyeedka oo dhan. Ciyaaraha fudud ee xilli-ciyaareedka waxay caadi ahaan socdaan dugsiga kadib Isniinta ilaa Jimcaha illaa sideed toddobaad. Hawlaha socda badanaa waxay kulmaan toddobaadkii hal mar dhowr toddobaad, bilo ama sannad dugsiyeedka oo dhan.

Waxaan ku dhiiri galineynaa arday kasta inuu isdiiwaangaliyo ugu yaraan hal waxqabad oo manhajka kuxiran. Hawlaha manhajka isku-xidhka ahi waa hab fiican oo lagu sahamin karo wax cusub, kor loogu qaado kartida aad hore u lahayd oo aad saaxiibo cusub ku yeelan karto. Isdiiwaangalinta sanad dugsiyeedka 2020-21 waxay fureysaa Ogosto 5.

Haddii aad su'aalo ka qabtid diiwaangelinta , la xiriir Jody Eischens, Asst. Isuduwaha Hawlaha:

Jody Eischens
Isuduwaha Hawlaha Kaaliyaha, MMW
jody.eischens@minnetonkaschools.org

Haddii aad u baahan tahay macluumaad gaar ah oo ku saabsan waxqabadka hoos ku taxan, dhagsii magaca waxqabadka oo la xiriir lataliyaha ku qoran dukumintiga macluumaadka (Google Docs).

Sidaas, ka qayb qaataan oo ay leeyihiin sanad dugsiyeed wanaagsan!

Curtis Larsen
Isuduwaha Hawlaha MMW


ciyaaraha fudud

Ardayda kaqeyb galeysa isboortiga kooxda waa inay siiyaan dhakhtarka saxeexan ee Foomka Jirka ee MSHSL kahor diiwaangelintooda.

Foomka Jirka ee MSHSL


sida loo diiwaan geliyo

Dhammaan ardayda kaqeybqaata waxqabad kasta oo manhajka la xiriira waxay u baahan doonaan:

  1. Raadi isboorti, waxqabad ama waxqabadyo yar oo aad xiiseyneyso.
  2. Bixi Kharashka Ka-qaybgalka ee hal mar sanadkiiba $ 50. Tan waxaa sii dheer Khidmadda Waxqabadka, taas oo ku kala duwan hawlo kala duwan.
  3. Dhammaan kaqeybgalayaasha cayaaraha ardayda waa inay lahaadaan 'jimicsi isboorti oo isboorti' feyl ahaan xafiiska caafimaadka. Way fiican yihiin seddex sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka.
  4. Saxiix ama iska qor isboortiga ama howlaha aad ka hesho.

Fadlan hubso inaad aqriso macluumaadka diiwaangelinta waxqabadka / nashaadaadka aad xiiseyneyso kahor intaadan bilaabin nidaamka diiwaangelinta.

DIIWAANGELIN
MMW AKHRISKA & SHAQAALAHA


naadiyada & kobcinta

mmw