Dhalinyaro

sawirka ardayda fasalka cunto karinta

Minnetonka Community Education Youth Programs waxay u adeegaan carruurta laga bilaabo dugsiga barbaarinta ilaa dugsiga sare, ka hor dugsiga iyo dugsiga ka dib, iyo fiidkii, maalmaha fasaxa iyo kuwa aan dugsiga ahayn. Hadafkayagu waa inaan siino dhammaan ardayda fursadaha si ay u sii wataan rabitaankooda, horumariyaan kartidooda, oo ay u dhisaan cilaaqaad badbaado leh, jawi kobcin leh.

Deeqaha waxbarasho ee dhalinyarada ayaa diyaar u ah kuwa u qalma. Fadlan wac 952-401-6801 wixii macluumaad dheeraad ah.