ABE/ELL

Baro Ingiriisiga, qaado GED-gaaga. Bilow fasalka wakhti kasta. Hadda isdiiwaangeli!

 
Ikhtiyaarada Dadka Waaweyn ee Waxbarashada waa barnaamij ay maalgaliso gobolka iyo dawladda dhexe kaas oo siiya fursado waxbarasho oo loogu talagalay dadka waaweyn ee:
  • Waxay rabaan inay horumariyaan awoodooda ku hadalka Ingiriisiga
  • U baahan GED diyaarin
  • Waxaan u baahanahay dib u soo kabashada xisaabta, akhriska ama qorista
  • Ma au pairs ama nannies ka yimid wadamo kale
Ikhtiyaarada dadka waaweyn waxay bixiyaan:
  • Qaar badan laakiin dhammaan adeegyada / fasallada maahan lacag la'aan.
  • Fasalada waxaa lagu qabtaa Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka (4584 Vine Hill Road, Excelsior, MN 55331).

xiriir

  • Xafiiska Ikhtiyaarada Dadka Waaweyn: 952-988-5343
  • Ikhtiyaarada dadka waaweyn MCEC: 952-401-6839
  • Facebook iyo Twitter