Kirada Meesha ee MCE

Dhismaha MCE

Munaasabadda iyo goobaha shirarka ee ku habboon baahi kasta

  • Sagaal qolal shir oo waaweyn iyo koox yar
  • Fasalka iyo meelaha madadaalada
  • Ikhtiyaarka cuntada
  • Farsamada casriga ah ee casriga ah
  • Baarkin ku filan
  • Heerarka kiraynta la awoodi karo

Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xidhiidh Zach 952-401-6842 ama Zachary.Mink@minnetonkaschools.org .

Haddii aad jeclaan lahayd inaad boos ka kiraysto dhisme kale oo Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka guji halkan.

xiriir

Zach Mink
zachary.mink@minnetonkaschools.org
952-401-6842