Diiwaangelinta

Diiwangelinta sanad dugsiyeedka 2024-25 waxa uu furmayaa Febraayo 1, 2024 saacada 7:30 subaxnimo.

Diiwaangelinta sannad dugsiyeedka 2023-24 hadda way furan tahay.

Waxaan weli aqbalnaa codsiyada sannad dugsiyeedkayaga hadda, si kastaba ha ahaatee diiwaangelintu way xadidan tahay. Haddii aad u baahan tahay kaalmada diiwaangelinta, shaqaalahayagu waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka ama adoo wacaya 952-401-6812.
 

Waa inaad adigu leedahay akoon Eleyo ah iyo profile ubadka/carruurta aad rabto inaad iska diiwaan geliso, ka hor inta aanad iska diwaangelin Minnetonka Preschool, ECFE, Junior Explorers ama hawlaha kale ee MCE.

Isticmaal tabaha hoose si aad tillaabo-tallaabo u hesho tilmaamaha diiwaangelinta.

  1. Gacanta ku hay: Macluumaadka dhakhtarka iyo rugaha caafimaadka, shahaadada dhalashada, taariikhda caafimaadka, macluumaadka daawada iyo macluumaadka xidhiidhka degdegga ah
  2. Deji akoon Eleyo iyo profile
  3. Is diwaangeli