Carruurnimada Hore

Fursadaha waxbarashada hore waxay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa aasaas adag oo aqooneed iyo xirfado bulsho iyo shucuureed. 

Waxbarashada Beesha Minnetonka waxay bixisaa laba barnaamij oo tayo sare leh oo diiradda saaraya waxbarashada hore si loo taageero ardayda guulaysata.

Barnaamijkeena Carruurnimada Hore iyo Waxbarashada Qoyska (ECFE) ee waalidiinta iyo carruurta waxay siisaa jawi madadaalo leh, oo aan cadaadis lahayn si ay u bilaabaan safarka waxbarasho ee ilmahaaga oo aan siino qoysaska kalsoonida iyo taageerada waalidnimada. Waxaan bixinaa fasallo carruurta iyo qoysaskooda laga bilaabo dhalashada ilaa da'da shanaad. Iyadoo fasaladu ay socdaan sannad dugsiyeedka buuxa qoysaska waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku biiraan wakhti kasta.

Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka waa qayb ka mid ah Dugsiga Degmada Minnetonka, wuxuuna la wadaagaa ballan-qaadka heerka-caalamka, heer-sare ee-carruur-ku-xun. Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka wuxuu diiradda saaraa u diyaarinta carruurta xanaanada iyadoo la raacayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Minnesota iyo fulinta manhajka iyo qiimeynta ku saleysan cilmi-baarista.

2024-25 Preschool & ECFE Buugga

2023-24 Preschool & ECFE Buugga