Wanaagsanaanta Waxbarashada

Abaalmarinnada Minnetonka ee Waxbarashada heersare ee Ubad-xuddun u ah

Abaalmarintani waxay raadinaysaa inay doorato wakiilada ugu wanagsan ee macalimiin badan oo heer sare ah oo jooga Dugsiga Degmada Minnetonka. Abaalmarinta waxaa ka mid ah aqoonsiga heer kasta iyo dugsi kasta. Abaalmarintani waxay u adeegi doontaa sidii aqoonsi maxalli ah iyo habka magacaabista degmada ee barnaamijka Macallinka Sanadka ee Minnesota.

Shuruudaha abaalmarinta

 • Wuxuu muujiyaa dadaal ku dayasho mudan, xamaasad, arday- diiradda saaraya, waxtarka, iyo xirfad-yaqaannimada.
 • Waxay muujisaa daacadnimada shakhsi ahaaneed iyo xirfadeed.
 • U dooda danaha ugu wanaagsan ee ardayda; wax ka qabtaa baahida shucuureed iyo korriinka ardayda.
 • Waxay shaqaaleysiisaa cilmi-baarisyo kala duwan oo waxbarasho iyo cilmi sayniska ah xagga waxbaridda, oo ay ku jiraan dhaqamo wax ku ool ah oo lagu kala sooci karo — ka soo saara waxa ugu wanaagsan arday kasta.
 • Waxay muujisaa jacaylka dhabta ah ee carruurta iyo ka go'naanta xirfadeed ee waxbarashada carruurta.
 • Wuxuu abuuraa jawi togan, taageero, ixtiraam iyo asluub leh si ay u horumarto shaqsi ahaan iyo horumar waxbarasho.
 • Waxay muujisaa sida ay uga go'an tahay kobaca xirfadda, horumarinta dugsiga, iyo ka qaybgalka bulshada.
 • Dhammaan macallimiinta shatiga haysta waxay u qalmaan magacaabid.

Habka magacaabista

 • Shaqaale kasta oo Minnetonka ah, maamule, arday, waalid, xubin ka tirsan bulshada, ama ardayda qalin jabisay ayaa magacaabi kara. Magacaabista lama aqbalayo.
 • Magacaabista waa in ay ku jiraan:
  • Magaca musharaxa iyo lambarka taleefanka
  • Magaca qofka la doortay, magaca shaqada, iyo dugsiga ama waaxda
  • Jawaabaha su'aalahan soo socda
   • Si kooban u sharax meelaha uu ku wanaagsan yahay qofka la magacaabay ee la xidhiidha shuruudaha abaalmarintan.
   • Si kooban u sharax sida qofka la magacaabay uu u muujiyo jacaylka dhabta ah ee carruurta iyo sida ay uga go'an tahay waxbarashadooda.
   • Si kooban u sharax sida qofka la magacaabay uu u muujiyo hab-dhaqannada ugu wanaagsan ee waxbaridda.
   • Si kooban u sharax ka qayb qaadashada musharraxan ee dugsiyadeena iyo beeshayada, wixii ka baxsan waajibaadyada caadiga ah.
 • Soo gudbi hal ama in ka badan oo waraaqo taageero ah oo wadaaga indha-indhaynta shakhsi ahaaneed ee sida qofka la magacaabay uu u muujinayo sida ay uga go'an tahay heerka sare ee ku wajahan carruurta. Waxaa la soo jeediyay in warqadaha ay ka soo baxaan shaqaalaha iyo shaqaalaha degmada labadaba.
 • Hal qof oo kama dambeysta ah oo ka socda dugsi kasta (laba ka socda MHS) iyo DEC ayaa waxaa soo xushay guddiga aqoonsiga ama Tonka Pride ee goob kasta waxaana la ogeysiin doonaa dhammaadka Abriil.
 • Guddiga Aqoonsiga Degmada ayaa laba macalin ka dhex doortay kuwa u dambeeya si ay Minnetonka ugu matalaan Barnaamijka Macallinka Sanadka ee Minnesota. Taageerada degmada ayaa la bixin doonaa si loo dhamaystiro magacaabista labada gobol.

Magacaabista hadda waa xiran tahay.


Abaalmarinta

Qaatayaashii hore