PTA

Dhacdooyinka Fudud ee PTA Ergada & Yoolalka

FARSAMADA
Himilada Farshaxanka Heerka Sare ee 'PTA' waa in la bixiyo tabarucyo iyo maalgelin dheeri ah macallimiinta iyo shaqaalaha Dugsiga Hoose Heer Sare si kor loogu qaado khibradda waxbarasho ee arday kasta. Iyada oo loo marayo munaasabadahaheena gaarka ah, lacag aruurinta iyo barnaamijyada kobcinta, PTA waxay ku dadaalaysaa inay iskaashi la yeelato iskuuladayada iyo beesheena.

GUUL

 • Hagaajinta heerkeena kaqaybgalka waalidka ee dhammaan aaggaga iskuulka
 • Abuur dareen weyn oo bulshada ah oo ku saabsan Dhismeyaasha Dhaadheer
 • Sii wad inaad taageerto macallimiintayada iyo shaqaalaheena labadaba fasalka iyo guud ahaanba bulshada
 • Bar waalidiinta muhiimadda ay leedahay iskaa wax u qabso iyo ku lug lahaanshaha bulshada Scenic Heights bulshada
 • U ogeysii qoysaskeena doorka PTA iyo waxtarrada aan siino
 • Si joogto ah ula xariir qoysaskeena dhacdooyinka soo socda iyo fursadaha iskaa wax u qabso ah

WAA MAXAY PTA?
Hoos waxaa ku taxan macluumaad ku saabsan barnaamijyada PTA ay taageerto ee ku yaal Dhismooyinka Muuqaalka. Kuwani waa dhammaan waxyaabaha si toos ah uga soo baxa miisaaniyadda PTA sanadkiiba. Iyagu ma bixiyaan degmada.

 • Xarunta Waxbarshada Dibadda ee dabiiciga ah
  • Fasal kasta wuxuu booqdaa OLC seddex jeer sanadka gudeheeda oo uu la kulmo Sedex Degmo Rivers Radikaal oo hogaamiya fadhi kasta
 • Barnaamijyada Arts-ka Dhaqanka - Safarada meelaha lagu tago ee lagu ciyaaro Masraxa carruurta iyo Tiyaatarka Heerarka; qorayaasha booqashada
 • Taageerada fasalka: - Lacagta PTA oo toos toos ugu taga fasallada macallimiinta
 • Taageerada Xarunta Warbaahinta oo ay ku jiraan buugaag cusub iyo kuwo dib loo cusbooneysiiyay
 • Qaddarinta Shaqaalaha - sii cunto inta lagu jiro shirarka, maamuus dhammaan xubnaha shaqaalaha inta lagu jiro dhacdooyinka toddobaadyada qadarinta ee kala duwan oo leh astaamo qadarin
 • Waxbarashada Waalidnimada - marin u helida munaasabadaha ballaaran ee degmada iyo kuwa ku hadla ayaa lagu bixiyaa kulammada PTA
 • Farshaxanka Farshaxanka
  • Barnaamij mahadnaq farshaxan leh oo lalashaqeeyo Machadka Farshaxanka ee Minneapolis oo lagu soo bandhigo fasallada bil kasta waalidiinta iskaa wax u qabso ku shaqeeyaan
 • Barnaamijka muusiga ee Bravo
  • Barnaamij qadarin muusig ayaa lagu soo bandhigay bil kasta fasalada ay soo bandhigaan waalidiinta mutadawiciin ah
 • Dhacdooyin badan oo bulshada ah sida Bandhigga Talent, Bandhigga sawirka, Usbuuca dhaqanka adduunka iyo Fling Flying