PTA

Himilada & Yoolalka Heights PTA

HIMILKA
Hadafka Scenic Heights PTA waa in la siiyo tabaruceyaal iyo maalgelin dheeri ah macalimiinta iyo shaqaalaha Dugsiga Sare ee Dhismayaasha si kor loogu qaado khibrada waxbarasho ee arday kasta. Iyada oo loo marayo munaasabadaheena gaarka ah, lacag aruurin iyo barnaamijyada kobcinta, PTA waxay ku dadaalaysaa inay shuraako la noqoto dugsigeena iyo beeshayada.

HIMILOOYINKA

 • Hagaajinta heerka ka qaybgalka waalidka ee dhammaan qaybaha dugsigeenna
 • Abuur dareen bulsho oo weyn oo ku yaal Heights Scenic
 • Sii wad taageeridda macalimiinteena iyo shaqaalaha labadaba fasalka iyo guud ahaan bulshada
 • Bar waalidiinta muhiimadda ay leedahay iskaa wax u qabso iyo ka-qaybgalka bulshada Heights Heights
 • U sheeg qoysaskeena doorka PTA iyo faa'iidooyinka aan bixino
 • Si joogto ah ula xiriir qoysaskeena dhacdooyinka soo socda iyo fursadaha iskaa wax u qabso

WAA MAXAY PTA?
Hoos waxaa ku taxan macluumaadka ku saabsan barnaamijyada ay PTA ka taageerto Heights Scenic Heights. Kuwani waa dhammaan waxyaalaha si toos ah uga soo baxa miisaaniyadda PTA sannadkii. Ma bixiyaan degmadu.

 • Xarunta Waxbarashada Dibadda ee Dabiiciga ah
  • Fasalka kastaa wuxuu soo booqdaa OLC saddex jeer sanadka dhexdiisa iyadoo Dabiiciga Degmada ee Saddexda Wabi uu hogaaminayo cashar kasta
 • Barnaamijyada Fanka Dhaqanka - safarrada garoon ee lagu ciyaaro masraxa carruurta iyo masraxa marxaladaha; qorayaasha soo booqda
 • Taageerada fasalka - Lacagaha PTA oo si toos ah u taga fasallada macallimiinta
 • Taageerada Xarunta Warbaahinta oo ay ku jiraan buugaag cusub oo la cusboonaysiiyay
 • Mahad-naqista Shaqaalaha - Bixi cuntooyinka inta lagu jiro shirarka, ku sharfo dhammaan xubnaha shaqaalaha inta lagu jiro munaasabadaha kala duwan ee usbuuca qaddarinta oo leh calaamado mahadnaq ah
 • Waxbarashada Waalidka - Helitaanka dhacdooyinka degmada oo dhan iyo kuwa ku hadla ee lagu bixiyo shirarka PTA
 • Adventure Fanka
  • Barnaamij mahadnaq farshaxan ah oo ay la socdaan Machadka Farshaxanka ee Minneapolis oo lagu soo bandhigo fasallada bil kasta oo ay bixiyaan waalidiin iskaa wax u qabso ah.
 • Bravo music program
  • Barnaamij muusik ah oo lagu mahadinayo ayaa bishiiba mar lagu soo bandhigaa fasallada iyadoo ay bixinayaan tabaruceyaal waalid
 • Dhacdooyin badan oo bulshada ah sida Bandhiga Kartida, Bandhigga Imagination Fair, Todobaadka Dhaqanka Adduunka iyo Fling