Dabaaldegga Adeegga

Dabaaldegga Sannadlaha ah ee 14-aad ee Adeegga, Noofambar 6, 2023

Dabaaldegga Adeegga Sannadlaha ah waxa uu sharfayaa ardayda Minnetonka, waalidiinta iyo xubnaha bulshada ee kasbaday Abaalmarinta Adeegga Iskaa wax u qabso ee Madaxweynaha Bronze, Silver ama Dahab .

Intaa waxaa dheer, waxaan aqoonsannahay ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka ee helay Warqadda Varsity ee Adeegga Bulshada intii lagu jiray sannadkii hore.

Dabaaldegga Adeegga 2022