Iskaa wax u qabso

Ka qayb qaado hawlaha iskaa wax u qabso ee Deephaven.

Waxaa jira faa'iidooyin badan oo gacan-siinta ah: Barashada waalidiinta kale, ka caawinta horumarinta deegaanka dugsiga, iyo inaad la kulanto iyaga inta lagu jiro maalinta dugsiga.

Is-diiwaangelinta sanadkan waxay ku qoran yihiin Qalabka Xubinnimada .


Sideen ugu tabarucaa?

Gal Qalabka Xubinnimada oo guji isku xirka Saxiix ee ku yaal xagga sare ee bogga si aad u aragto dhammaan hawlaha iskaa wax u qabso ah. PTA waxay soo dirtaa iimaylo todobaadle ah DEVO oo wata fursado iskaa wax u qabso ah.

Haddii aad wax su'aalo ah qabto gabi ahaanba fadlan la xidhiidh isku-duwayaasha iskaa wax u qabso Molly Loe ( Molly.a.armstrong@gmail.com ) iyo Becca Anderson ( rconn229@gmail.com ).

 Xeerka Anshaxa tabaruca

Deephaven waxay soo dhawaynaysaa oo ay taageertaa dhammaan mutadawiciinta. Xeerka Anshaxa iskaa wax u qabso wuxuu diiradda saarayaa abuurista jawi waxbarasho ku habboon oo badbaado leh arday kasta oo Deephaven ah. Taageeradaadu waxay hubin doontaa in ilmo kasta la siiyo ixtiraamka iyo karaamada uu ka mudan yahay deegaanka waxbarashada. Fadlan soo deji Xeerka Anshaxa Iskaa wax u qabso , saxeex oo ku soo celi macalinka fasalka ilmahaaga.

Habka hubinta asalka ah ee tabaruceyaasha

Waad ku mahadsan tahay xiisahaada tabarucaada dugsiyadeena. Waanu qiimaynaa wakhtigaaga iyo kartidaada.

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la eego taariikhda dembiyada ee soo socda:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee kambaska (ay ku jiraan waayo-aragnimada farsamada, sida Tonka Online), laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati haysta.

RIIX HALKAN SI AAD U BILAABATO JEEGAANKA GALBEEDKA!

Haddii shaki kaaga jiro, buuxi baaritaanka taariikhda (marka laga reebo shaqaalaha hadda)

Tabarucayaashu waxay u baahan yihiin oo kaliya inay sameeyaan baaritaanka asalka ah hal mar natiijaduna waxay la socon doontaa dhammaan carruurtaada xirfadahooda waxbarasho ee Dugsiyada Minnetonka. Marka, marka lagugu ogolaado habkayaga hubinta asalka ee iskaa wax u qabso, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad si iskaa wax u qabso ah u gasho mustaqbalka adoon mar kale marin nidaamka. Si aad u waydiiso inaad hore u haysatay jeegaraynta taariikhda iskaa wax u qabso oo nadiif ah, fadlan kala xidhiidh kaaliyaha xafiiska ugu wayn ee dugsiga ilmahaaga ama Khayraadka Shaqaalaha 952-401-5014.

Foomka hubinta asalka dembiilaha ee khadka tooska ah wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso oggolaansho hubinta asalka dembi ee kala duwan:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa jeeg diiwaanka dembiilaha galmoodka ee dhammaan 50 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Dembiyada SuperSearch: Dembi-raadis 47 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Raadraaca Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Wuxuu bixiyaa magaca, naanaysiyada, taariikhda ciwaanka 10ka sano, iyo dhammaan lambarrada badbaadada bulshada ee la xidhiidha shakhsiga. Wuxuu xaqiijiyaa in nambarka badbaadada bulshada uu ansax yahay, uu bixiyo sanadka la soo saarayo oo uu gobolku soo saaray.

Kharashka maamulka ee hubinta taariikh nololeedku waa $9.75 (lacag bixinta waa in lagu sameeyaa onlayn kaarka deynta ama debit). Khayraadka Dadku waxay dib u eegi doonaan natiijada hubinta taariikhda kasta. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaarka tabaruceyaasha si ay u codsadaan koobiga warbixintooda.

Waad ku mahadsan tahay wadashaqeyntaada inta aan sii wadeyno ilaalinta jawi waxbarasho oo badbaado leh oo ammaan ah ardaydeena.

Fiiro gaar ah: Shaqaalaha hadda ee Dugsiyada Minnetonka, mar hore ayaa laguu fasaxay inaad ka shaqeyso degmada, markaa uma baahnid inaad dhamaystirto hubinta taariikhda iskaa wax u qabso.