Xirfadaha Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka

 

Ku soo dhawoow Dugsiyada Dadwaynaha ee Minnetonka, oo ah degmo loogu dabaaldegay heerka sare ee waxbarashada iyo dareenka bulshada. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sahamiso fursadahayada shaqo ee badan iyo codso inaad ku biirto bulsho u heellan heer-caalami, heer-sare oo ubad-xun u leh. Markaad ku biirto kooxdayada, waxaad wax ku biirinaysaa degmo heer kasta ka wanaagsan, halkaas oo door kastaa si weyn u saameeyo ardaydeena iyo qoysaskooda.
 

Daawo Jagooyinka Furan (Musharixiinta Dibadda)

Daawo Jagooyinka Furan (Musharaxiinta Gudaha)

Eeg Furitaanka Kaydadka iyo Badalka

Maanta Bilow Codsigaaga!

 

Macalin farxad leh ardayda.


Nala soo xiriir

Iimayl: hrstaff@minnetonkaschools.org
Taleefanka: 952-401-5014 (Telefoon)
Fakis: 952-401-5093 (fakis)

Cinwaanka boostada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Shaqaalaha
5621 Waddada Degmada 101
Minnetonka 55345

Fursadaha Darawalada Basaska

Darawalada baska dugsiga ayaa la rabay! La xidhiidh Ardayga Koowaad si aad u codsato. 

Ka go'an Fursadaha Shaqo ee loo siman yahay

Waa siyaasadda degmada dugsiga ee Minnetonka inay siiso fursad shaqo oo siman dhammaan codsadayaasha iyo shaqaalaha. Sida uu qabo sharciga Minnesota iyo Federaalka, Dugsiga Degmada Minnetonka si sharci darro ah uma takooro iyadoo ku saleysan isir, midab, caqiido, diin, asal qaran, jinsi, xaalad guur, xaalad la xiriirta kaalmada dadweynaha, naafanimada, nooca galmada, aqoonsiga jinsiga. , da'da, heerka fasaxa daryeelka qoyska ama heerka mujaahid. Degmo dugsiyeedka Minnetonka waxay sidoo kale u samaysaa hoy macquul ah shaqaalaha naafada ah. Haddii aad u baahan tahay hoy, fadlan iimayl u dir hrstaff@minnetonkaschools.org .