Daryeelka Dugsiga Kahor iyo Kadib

Naadiga sahamiyayaasha Minnetonka , daryeelka dugsiga kahor iyo kadib, waxaa laga heli karaa dhamaan iskuulada dhamaan caruurta fasalada K-5. Naadiga sahamiyayaashu wuxuu furan yahay 6:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo Wixii macluumaad ah, wac 952-401-6832 ama booqo bogga Sahamiyayaal Club fursadaha isqorista, jadwalka ujrada iyo macluumaadka kale.

Xusuusin: Diiwaangelin gooni ah oo khadka tooska ah ah oo loogu talagalay Baadhayaasha ayaa loo baahan yahay in la dhammaystiro marka lagu daro foomamka diiwaangelinta Xannaanada.

Naadiga Baadhayaasha waxay bixiyaan isqoris dabacsan. Waad diiwaangelin kartaa ilmahaaga laba, saddex, afar ama shan maalmood usbuucii. Carruurtu waxay ku raaxaystaan nashaadaadyo kala duwan oo madadaalo leh iyo ciyaaro gudaha iyo dibedda ah. Naadiga sahaminta waxaa ka shaqeeya khibrad, hal abuur iyo daryeellayaal xirfadlayaal ah.

Booqo Bogga Naadiga Baadhayaasha
 

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka