Daryeelka Iskuulka kahor iyo kadib

Naadiga baarista ee Minnetonka , kahor iyo kadib iskoolka, waxaa laga helaa iskuulada oo dhan ee loogu tala galay caruurta dhigta fasalada K-5. Naadiga sahaminta wuxuu furan yahay 6:30 aroornimo ilaa 6 pm Wixii macluumaad ah, wac 952-401-6832 ama booqo bogga websaytka ee xulashooyinka isqorista, jadwalka khidmadda iyo macluumaad kale.

Xusuusin: Diiwaangelinta khadka tooska ah ee loogu talagalay Baarayaashu waxay u baahan yihiin in la dhammaystiro marka lagu daro foomamka isdiiwaangelinta Xanaanada.

Naadiga sahaminta ayaa bixiya isqoritaan isbadal ah. Waad qori kartaa cunuggaaga laba, saddex, afar ama shan maalmood usbuuc kasta. Carruurtu waxay ku raaxaystaan nashaadaadyo xiiso leh oo waxbarasho oo kala duwan iyo ciyaar gudaha iyo banaanka ah. Naqshadeynta waxaa ka shaqeeya khubaro khibrad leh, hal abuur leh, daryeelna leh.

Booqo bogga Naqdhowrka
 

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka