Daryeelka Dugsiga Kahor iyo Kadib

Minnetonka Explorers Club , ka hor iyo ka dib daryeelka dugsiga, waxa laga heli karaa dhammaan dugsiyada dhammaan carruurta fasalada K-5. Explorers Club wuxuu furan yahay 6:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo Wixii macluumaad ah, wac 952-401-6832 ama booqo bogga Explorers Club si aad u hesho ikhtiyaarrada diiwaangelinta, jadwalka kharashka iyo macluumaadka kale.

Fiiro gaar ah: Diiwaangelin gaar ah oo onlayn ah oo loogu talagalay Explorers ayaa loo baahan yahay in la dhammaystiro marka lagu daro foomamka diiwaangelinta Xannaanada.

Explorers Club waxay bixisaa diwaangelin dabacsan. Waxaad u diiwaan gashan kartaa ilmahaaga laba, saddex, afar ama shan maalmood todobaadkii. Carruurtu waxay ku raaxaystaan noocyo kala duwan oo waxqabadyo waxbarasho oo xiiso leh iyo ciyaaro gudaha iyo dibadda ah. Explorers Club waxaa ka shaqeeya khabiiro khibrad leh, hal abuur leh oo daryeel leh.

Booqo bogga Naadi Sahamiyayaasha
 

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka