Macluumaadka Doorashada Gudiga Dugsiga

Doorashada Guddiga Dugsiga waxaa la qabtaa labadii sanaba mar Talaadada ugu horreysa Noofambar ee sannadka aan caadiga ahayn.

Su’aalo Ku Saabsan Doorashada

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan doorashooyinka, fadlan wac 952-401-5000.

Codbixinta

XAGEE KA CODSADAY

  • Goobaha codbixinta inta lagu jiro doorashooyinka sanadka aan caadiga ahayn waa la isku daray oo way ka duwanaan karaan doorashooyinka xitaa sanadka.
  • Booqo Pollfinder si aad u ogaato goobtaada codbixinta doorashada soo socota.

CODSIGA ABSENTEE

Qof ahaan

Laga bilaabo 45 maalmood kahor doorashada, ISD 276 deggeneyaasha ku nool Magaalada Minnetonka waxay si shaqsi ah uga codeyn karaan Aqalka Dowladda Hoose ee Minnetonka. Dhammaan qoysaska kale ee ISD 276 waxay ka codeyn karaan Xarunta Adeegga Degmada Minnetonka Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo.

Boostada

Degmada Hennepin iyo Degmada Carver waxay kormeeraan dhammaan codbixinta maqnaanshaha ee boostada. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan codbixinta maqnaanshaha ee boostada, fadlan booqo Hennepin County ama degmada Carver boggiisa codbixinta maqnaanshaha.

Natiijooyinka doorashada

Natiijooyinka rasmiga ah ee doorashada waxaa soo sheegaya Xafiiska Xoghayaha Gobolka .

Sawirka kooxda guddiga dugsiga

Codee

wax dheeri ah baro


Ogeysiisyada Sharciga