Macluumaadka Doorashada Guddiga Dugsiga

Doorashada Guddiga Dugsiga waxa la qabtaa labadii sanaba mar Talaadada ugu horreysa ee Noofambar ee sannadaha tirada yar.

Dugsiga Dadweynaha ee Minnetonka ayaa qabtay aftida mashaariicda waaweyn iyo doorashada guddiga dugsiga Noofambar 7, 2023.

Natiijooyinka Doorashada 2023

Waxaa jiray afar kursi oo u furnaa in lagu doorto muddo 4 sano ah. 7 musharax ayaa ku sugnaa goobta cod bixinta. Afarta xubnood ee Guddiga Dugsiga ee la doortay waxay kala ahaayeen:

  • Sally Browne
  • Kemerie Foss
  • Dan Olson
  • Dr. Michael Remucal

Wakhtigoodu wuxuu bilaabmayaa Janaayo 2024.

Natiijooyinka doorashada rasmiga ah waxaa ka warbixiyey Xafiiska Xoghayaha Dawladda .

Codaynta

XAGEE KA CODAYAA?

  • Goobaha codbixinta ee doorashooyinka sannadlaha ah waa la isku daraa waxaana laga yaabaa inay ka duwan yihiin doorashooyinka xitaa sanadka.
  • Booqo Pollfinder si aad u heshid goobtaada codbixinta doorashada soo socota.

Su'aalaha Doorashada

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan doorashooyinka, fadlan wac 952-401-5000.

Sawir kooxda guddiga dugsiga

U codee

wax dheeri ah baro


Ogeysiisyo Sharci