Macluumaadka Doorashada Guddiga Dugsiga

Doorashada Guddiga Iskuulka waxaa la qabtaa labadii sanaba mar talaadada koowaad ee Noofembar ee sanadaha la soo koobay.

Su'aalaha Doorashada

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo la xiriira doorashooyinka, fadlan wac 952-401-5000.

Codbixinta

HALKAN KA HELI KARAA

  • Goobaha codbixinta inta lagu gudajiro doorashooyinka sanadka oo dhan waa la isku daray waana laga duwanaan karaa xitaa sanadka doorashada.
  • Booqo Pollfinder si aad u hesho meesha aad ka codbixinayso doorashada soo socota.

ABSENTEE VOTING

Shaqsi ahaan

Laga bilaabo 45 maalmood kahor doorashada, ISD 276 deganeyaasha ku nool Magaalada Minnetonka waxay si shaqsi ah ugu cod bixin karaan hoolka Magaalada Minnetonka. Dhammaan qoysaska kale ee ISD 276 waxay ka codeyn karaan Xarunta Adeegga Degmo ee Minnetonka Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo.

Boosta

Degmada Hennepin waxa ay kormeertaa dhammaan maqnaanshaha codbixinta boostada. Macluumaad dheeri ah oo la xiriira doorashada maqnaanshaha boosta, fadlan booqo bogga codbixinta maqnaanshaha ee Hennepin County .

Natiijooyinka Doorashada

Natiijooyinka doorashada rasmiga ah waxaa soo sheegay Xoghayaha Gobolka .


Codbixinta

Ogeysiisyada Sharciga ah
wax dheeri ah baro