Macluumaadka Doorashada Guddiga Dugsiga

Doorashada Guddiga Dugsiga waxa la qabtaa labadii sanaba mar Talaadada ugu horreysa ee Noofambar ee sannadaha tirada yar.

Su'aalo Ku Saabsan Doorashada

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan doorashooyinka, fadlan wac 952-401-5000.

Codaynta

XAGEE KA CODAYAA

  • Goobaha codbixinta ee doorashooyinka sannadlaha ah waa la isku daraa waxaana laga yaabaa inay ka duwan yihiin doorashooyinka xitaa sanadka.
  • Booqo Pollfinder si aad u heshid goobtaada codbixinta doorashada soo socota.

CODKA MAQAN

Qof ahaan

Laga bilaabo 45 maalmood ka hor doorashada, ISD 276 degane oo ku nool Magaalada Minnetonka waxay qof ahaan uga codayn karaan Hoolka Magaalada Minnetonka. Dhammaan qoysaska kale ee ISD 276 waxay ka codayn karaan Xarunta Adeegga Degmada Minnetonka Isniinta-Jimcaha 8 subaxnimo-4:30 galabnimo.

By Mail

Degmada Hennepin iyo Degmada Carver waxay kormeeraan dhammaan codbixinta maqnaanshaha ee boostada. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan codbixinta maqnaanshaha ee boostada, fadlan booqo Hennepin County ama degmada Carver boggiisa codbixinta maqnaanshaha.

Natiijooyinka Doorashada

Natiijooyinka doorashada rasmiga ah waxaa ka warbixiyey Xafiiska Xoghayaha Dawladda .

Sawir kooxda guddiga dugsiga

U codee

wax dheeri ah baro


Ogeysiisyo Sharci